Infomarkt Ventilius op 14 mei 2019

Met het project 'Ventilus' creëert de Vlaamse Overheid samen met Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, een sterk West-Vlaams elektriciteitsnet dat het transport van hernieuwbare energie vanop de zee en op het land mogelijk maakt.

Op 29 maart 2019 keurde de Vlaamse regering de start- en procesnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus goed. Iedereen kan nu de nota’s raadplegen en opmerkingen geven.

Over de noden van de nieuwe hoogspanningsinfrastructuur, de verschillende onderdelen en de mogelijke varianten die worden voorgesteld om verder te onderzoeken, kom je alles te weten tijdens de infomarkt van dinsdag 14 mei in Duin en Zee. Daar is alle info beschikbaar en krijg je de gelegenheid om opmerkingen en suggesties voor het verdere onderzoek mee te geven.

Meer informatie vind je op www.ventilus.be en www.omgevingvlaanderen.be. En op de hoogte blijven van het project doe je door je te abonneren op de nieuwsbrief op www.ventilus.be.

Infomarkt Ventilius
Dinsdag 14 mei 2019 om 16.00 uur
Duin en Zee, Fortstraat 128

Gepubliceerd op vrijdag 5 april 2019 10.14 u.