Studiedag '15 jaar brugfiguren': schrijf je in!

Op woensdag 2 oktober 2019 wordt het 15-jarig bestaan gevierd van de Brugfiguren basisonderwijs Stad Oostende in CC De Grote Post (Hendrik Serruyslaan 18a). Je kan nog inschrijven tot 27 september.

De voorbije 15 jaar werden kleine en grote bruggen gebouwd  tussen onderwijs en welzijn. Diverse organisaties verenigden zich om de Oostendse kinderarmoede sámen aan te pakken en élk kind de nodige ontplooiings- en onderwijskansen te bieden.

Via een panelgesprek en inspirerende workshops zetten we deze warme samenwerking graag in de kijker op deze verbindende studievoormiddag.

Directies, zorgleerkrachten, leerkrachten, vormingswerkers, maatschappelijk werkers,… allen van harte welkom!

Het programma van de studievoormiddag ziet er als volgt uit:

- 08.30 uur: onthaal met koffie
- 09.00 uur: start met een inleidend gedeelte
- 09.30 uur: start van de vijf werkwinkels; ze worden twee keer aangeboden in twee rondes met name om 09.30 uur en om 11.00 uur. 
- 10.30 uur: pauze

Werkwinkel 1: Diversiteit als troef!

Hoe kan je de diversiteit in jouw school als troef uitspelen? Hoe zorg je ervoor dat dit een positief gegeven wordt? Hoe breng je dit aan naar alle ouders van de school? Hoe kan de school de thuista(a)len positief benaderen?

Piet Van Avermaet, directeur Steunpunt Diversiteit & Leren, Vakgroep Taalkunde, Universiteit Gent.

Werkwinkel 2: Rijk partnerschap met ouders

Wat houdt kwaliteitsvolle ouderbetrokkenheid in en welke invloed heeft dit op kinderen? Hoe zorg je samen met ouders voor een warme overgang tussen kleuter- en lagere school en lagere en middelbare school?

Katrien Van Laere, onderzoek en projecten, centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen.

Werkwinkel 3: Vroegtijdig schoolverlaten

Wat is de rol van de leerkracht in de overgang naar het secundair onderwijs? Op welke manier kan een leerkracht een positieve invloed uitoefenen in de schoolcarrière van een tiener, waardoor vroegtijdig schoolverlaten kan vermeden worden?

- Jannick Demanet, professor, Vakgroep Sociologie, Universiteit Gent.

Werkwinkel 4: Op welke manier kunnen we invloed uitoefenen als brugfiguur/eerstelijnsmedewerker? Waar ligt de grens?

Brugfiguren gaan vaak op pad met gezinnen om een aantal rechten te waarborgen. In hoeverre kunnen bruggenbouwers binnen de eerstelijn invloed uitoefenen op sociale rechten?

Wim Van Lancker, professor sociaal werk en sociaal beleid, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, Katholieke Universiteit Leuven.

Werkwinkel 5: Duurzame verandering met mensen in armoede

Het belang van het herstellen van verbindingen met mensen in armoede. Hoe bewerkstellig je een positief partnerschap dat zowel de gezinnen als jezelf versterkt?

Koen Vansevenant, zelfstandig hulpverleningsconsulent, aanstuurder van de trainers van Bind-Kracht.

12.00 uur: panelgesprek

Tijdens het panelgesprek worden meerdere aspecten van de brugfigurenwerking belicht. Via getuigenissen van een ouder en van het hulpverleningsnetwerk, brengen we een stukje verhaal uit het leven van een gezin. Samen met onderzoeker Goedroen Juchtmans reflecteren we kritisch over bruggenbouwers, onderbouwd door het rapport: 'Een drievoudige inbedding voor kwetsbare gezinnen. Over brugfiguren, brugorganisaties en hun netwerk', HIVA, KU Leuven.

- Moderatie: Filip Van Becelaere, beleidsmedewerker thema jongeren CAW Noord-West-Vlaanderen, regio middenkust.

13.00 uur: receptie met tapas en tijd voor een informele babbel.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 27 september 2019 via het Inschrijvingsformulier '15 jaar brugfiguren'. De plaatsen per werkwinkel zijn beperkt. Wees er dus tijdig bij!

Gepubliceerd op maandag 9 september 2019 13.52 u.