Inschrijvingen buitengewoon basisonderwijs

Wie moet aanmelden? 

  •         Kinderen die doorstromen naar het buitengewoon basisonderwijs

Wat betekent aanmelden? 

Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen jij jouw kind zou willen inschrijven. Deze nieuwe aanmeldprocedure voor het buitengewoon basisonderwijs start vanaf 23 januari 2023.

Aanmelden is nodig omdat sommige scholen snel volzet zijn. Wie aangemeld is, heeft voorrang op wie niet aangemeld is. Je kan nooit een school toegewezen krijgen die je niet hebt gekozen. Ben je toch niet helemaal tevreden? Dan kun je alsnog beslissen om je kind in te schrijven in een school waar nog plaats vrij is.

Vanaf 22 maart 2023 start de vrije inschrijvingsperiode.

Hoe worden vrije plaatsen toegewezen?

Als een school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan krijgt elk aangemeld kind een plaats.

Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan worden de aangemelde kinderen als volgt geordend:

1. De schoolkeuze van de ouders.

2. De voorrangsgroepen broer/zus en kind van personeel van de school.

3. Kinderen worden geordend volgens de afstand tussen het domicilie-adres van het kind tot de school of het werkadres van één van beide ouders tot de school (de computer berekent de kortste afstand) en volgens toeval. GO! en Vrije scholen geven 50% van de vrije plaatsen aan kinderen die het dichtst bij de school wonen en 50 % van de vrije plaatsen wordt verdeeld op basis van toeval.

4. Kan jouw kind in meer dan één voorkeurschool een vrije plaats innemen? Dan kan je jouw kind inschrijven in de school die het hoogst in jouw voorkeurlijst staat.

Hoe aanmelden?

STAP 1: Meld je kind aan via deze website

Dat kan vanaf maandag 23 januari om 10.00 uur tot en met vrijdag 10 februari 2023 om 16.00 uur.  Na de aanmelding hoor je ten laatste op 27 februari 2023  aan welke school jouw kind is toegewezen via brief of e-mail.

STAP 2: Na het bevestigingsbericht ga je naar de school om je kind in te schrijven. Inschrijven kan vanaf maandag 1 maart 2023 tot en met dinsdag 21 maart 2023 op afspraak. Als je niet aanmeldt, kan je pas vanaf 22 maart 2023 inschrijven in een school die niet volzet is.Heb je hulp nodig?

Waar kan je terecht ?

•             De CLB's (Centrum voor leerlingenbegeleiding) en het Lokaal OverlegPlatform (LOP)

  •         CLB van het GO! Oostende - Hennepstraat 53  8400 Oostende - 059 70 21 00
  •         Vrij CLB De Havens - Pensjagersstraat 8400 Oostende - 059 50 68 01
  •         CLB vestiging Oostende - Violierenlaan 5 8400 Oostende - 059 707 541
  •         Lokaal OverlegPlatform - lopoostende.buitengewoonbasis@vlaanderen.be

Meer informatie?

  •         In de scholen voor buitengewoon basisonderwijs Oostende -Middelkerke
  •         Deze website
  •         Bij de CLB’s
  •         Lokaal overlegplatform (LOP)

T 02 553 10 42 (maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur)

Lopoostende.buitengewoonbasis@vlaanderen.be


Hierbij vind je een overzicht van de verschillende scholen buitengewoon onderwijs.

De Rietzang

Vrij gesubsidieerd onderwijs

Buitengewoon lager onderwijs

Basisaanbod en type 3

Westendelaan 39

8430 Middelkerke

T 059 31 99 30

directie.rietzang@bewonderwijs.be

www.derietzang.be

Directeur : Nancy Coudeville

GO! BuBaO De Vloedlijn

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs

Basisaanbod, type 2, type 3 en type 9

Maurits Sabbestraat 2

8400 Oostende

T 059 50 74 90

info@devloedlijn.be

www.devloedlijn.be

Directeur: Franky Douvere

Heilig Hartschool

Vrij gesubsidieerd onderwijs

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs

Type 2  en type 9

Clivialaan 9

8400 Oostende

T 059 80 28 80

heilig-hartschool@telenet.be

https://www.heilig-hartschool.be/

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.