Inschrijvingen schooljaar 2020-2021: wijziging

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021: wijziging

Hoofdthemas

Maatregelen naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus

Het coronavirus en de maatregelen die getroffen worden, hebben een grote impact op het onderwijs. Hou er rekening mee dat:

  • alle inschrijvingen via chronologie worden opgeschort van 16 maart t.e.m. 3 april
  • alle inschrijvingen die al gebeurd zijn, blijven behouden

Wanneer moeten ouders inschrijven voor het schooljaar 2020-2021?

De Vlaams minister van Onderwijs paste in november 2019 de inschrijvingsregels voor scholen aan. Scholen moeten niet langer verplicht aanmelden als ze niet alle leerlingen kunnen inschrijven op basis van hun capaciteit. De Oostendse scholen van het basis- en secundair onderwijs kiezen ervoor om niet digitaal aan te melden. Dat wil zeggen dat zij inschrijven op basis van chronologie: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats.

Inschrijven voor het basisonderwijs

Alle basisscholen in Oostende organiseren twee voorrangsperiodes. Daarna kunnen ouders vrij inschrijven zolang er plaats is.

Voorrangsperiode 1: broers, zussen en kinderen van personeel

Voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.
- Inschrijven broers en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn op school: van maandag 2 tot en met vrijdag 13 maart 2020.
- Inschrijven kinderen van personeel van de school: op maandag 16 maart 2020.

Voorrangsperiode 2: sociale mix

Voor het gewoon basisonderwijs

Van dinsdag 17 maart tot en met vrijdag 3 april 2020.

De school houdt een aantal plaatsen vrij voor indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Zo krijgen kinderen uit velerlei gezinnen een kans en komt er een goede sociale mix in de school.

Is het maximum aantal leerlingen voor een bepaalde groep bereikt? Denken ouders dat hun kind deel uitmaakt van die groep? Dan kan de directeur de ouders pas op het einde van deze periode laten weten of hun kind nog wordt ingeschreven op deze school.

De vrije inschrijvingen

Voor het buitengewoon basisonderwijs: vanaf dinsdag 17 maart 2020.
Voor het gewoon basisonderwijs: vanaf maandag 20 april 2020 (na de paasvakantie).

Tijdens deze periode schrijft de school alle kinderen in zolang er plaats is. Als een school of klasgroep vol is, krijgen ouders een formulier ‘Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving’ mee of toegestuurd.

VoorrangsgroepVoorrangsperiode 
Gewoon en buitengewoon basisonderwijs
Broers en zussenVan maandag 2 maart tot en met vrijdag 13 maart 2020
Kinderen van personeelOp maandag 16 maart 2020
Gewoon basisonderwijs
Sociale mixVan dinsdag 17 maart tot en met vrijdag 3 april 2020
Buitengewoon basisonderwijs
Vrije inschrijvingenVanaf dinsdag 17 maart 2020
Gewoon basisonderwijs
Vrije inschrijvingenVanaf maandag 20 april 2020

Inschrijven voor het secundair onderwijs

De secundaire scholen in Oostende organiseren drie voorrangsperiodes. Daarna kunnen ouders vrij inschrijven zolang er plaats is

Voorrangsperiode 1: jongeren eerste leerjaar in eenzelfde huishouding en buitengewoon secundair onderwijs

Voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

Inschrijven van jongeren eerste leerjaar van de eerste graad gewoon secundair onderwijs wonende in eenzelfde huishouding en jongeren buitengewoon secundair onderwijs: van maandag 2 tot en met vrijdag 13 maart 2020.

Voorrangsperiode 2: jongeren eerste leerjaar en buitengewoon secundair onderwijs van personeel

Voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

Inschrijven van jongeren van personeel eerste leerjaar van de eerste graad gewoon secundair onderwijs en jongeren van personeel buitengewoon secundair onderwijs: van maandag 16 tot en met vrijdag 20 maart 2020.

Voorrangsperiode 3: sociale mix

Voor het gewoon secundair onderwijs.

Inschrijven indicator- en niet-indicatorleerlingen in het eerste leerjaar van de eerste graad: van maandag 23 maart tot en met vrijdag 3 april 2020.

De vrije inschrijvingen

De vrije inschrijvingen voor alle leerlingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs starten vanaf zaterdag 25 april 2020.

In deze periode schrijft elke school alle leerlingen in zolang er plaats is. Als een school of klasgroep vol is, krijgen de ouders een formulier ‘Mededeling niet gerealiseerde inschrijving’ mee of toegestuurd.

VoorrangsgroepVoorrangsperiode 
Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
Jongeren eerste leerjaar eerste graad in eenzelfde leefentiteit
Jongeren buitengewoon secundair onderwijs
Van maandag 2 maart tot en met vrijdag 13 maart 2020
Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
Jongeren eerste leerjaar eerste graad en buitengewoon secundair onderwijs van personeelVan maandag 16 tot en met vrijdag 20 maart 2020
Gewoon secundair onderwijs
Sociale mix eerste leerjaar eerste graadVan maandag 23 maart tot en met vrijdag 3 april 2020.
Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
Vrije inschrijvingenVanaf zaterdag 25 april 2020

Ouders die meer info wensen over inschrijven in het basis- of secundair onderwijs kunnen terecht bij Sibylle Decuyper, deskundige van het Lokaal Overlegplatform Oostende-Middelkerke, M 0492 18 41 21, T sibylle.decuyper@ond.vlaanderen.be