Inschrijvingen schooljaar 2020-2021: wijziging

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021: wijziging

Hoofdthemas

 

INSCHRIJVINGEN GEWOON EN BUITENGEWOON BASISONDERWIJS SCHOOLJAAR 2020 – 2021

De communicatie rond de inschrijvingen voor het gewoon en buitengewoon onderwijs schooljaar 2020-2021 liet wat op zich wachten.  Opendeurdagen konden en kunnen omwille van COVID niet plaatsvinden.  Fysiek inschrijven in het basisonderwijs in Oostende is niet mogelijk, daarom hebben de Oostendse basisscholen een digitaal systeem opgezet. Bij uitzondering kunnen ouders die niet digitaal kunnen inschrijven, op afspraak fysiek inschrijven in de school (maximum drie personen tegelijk).  Dit kan alleen wanneer geen andere leerlingen aanwezig zijn en met respect voor de veiligheids-en hygiënevoorschriften. 

Hoe schrijf ik mijn kind in?

  • De niet-indicatorkinderen en indicatorkinderen (kinderen uit kwetsbare gezinnen) mogen vanaf vandaag starten met de registratielink in te vullen die normaal gezien opgenomen werd op de website van de school. Informeer eventueel bij de school zelf.
  • Als de inschrijvingsperiode voor voorrangsgroepen nog niet afgelopen was op 16 maart, loopt dit verder eens de inschrijvingen opnieuw beginnen.
  • Is je kind reeds ingeschreven, dan blijft de inschrijving geldig. 
  • Na de registratie neemt de school contact met je op.

Is er nog plaats? De school stuurt je een bevestiging dat je kind is ingeschreven en contacteert je om de inschrijving te vervolledigen.

Is er geen plaats? De school stuurt je binnen de vier kalenderdagen een 'mededeling niet gerealiseerde inschrijving'. Je zoon/dochter ontvangt een plaats op de wachtlijst. De wachtlijst geldt tot 30 juni 2021 voor het jongste geboortejaar (°2018) en voor de overige geboorte- en leerjaren tot 7 oktober 2020. Als er plaatsen vrijkomen , neemt de school contact met jou op.

De tijdstempel van de registratie bepaalt de volgorde van inschrijving.

Wil je hulp bij het invullen van dit document? Bel naar het schoolsecretariaat.

Gewoon basisonderwijs

  • Inschrijven van voorrangsgroep indicator – en niet-indicatorleerlingen : 25,26,27,28,29 mei en 4, 5 ,8,9,10 juni 2020.
  • Start vrije inschrijvingen : vanaf 11 juni 2020

Buitengewoon basisonderwijs

  • Start vrije inschrijvingen : vanaf 25 mei 2020

Bepaalde scholen hebben in één of meerdere leerjaren weinig of geen vrije plaatsen meer en is het dus zeer belangrijk dat ouders in kwetsbare situaties met kinderen die vallen onder ‘indicatorleerlingen’ hun voorrang benutten. Raadpleeg daarvoor Open Plaatsen Basisscholen. Opgelet: 1 vpl staat voor 1 vestigingsplaats en niet voor 1 vrije plaats.


Ouders die meer info wensen over inschrijven in het basis- of secundair onderwijs kunnen terecht bij Sibylle Decuyper, deskundige van het Lokaal Overlegplatform Oostende-Middelkerke, M 0492 18 41 21, E sibylle.decuyper@ond.vlaanderen.be