Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Hoofdthemas

Inschrijvingen gewoon & buitengewoon basisonderwijs schooljaar 2022 – 2023

Gewoon basisonderwijs

Wanneer kan je je kind inschrijven in het gewoon basisonderwijs?

 • Voorrangsperiode broers en zussen: 7 maart 2022 t.e.m. 18 maart 2022

Heb je reeds een kind op de school?  Dan heb je voorrang. Schrijf zeker je kind in tijdens deze voorrangsperiode. Doe je dit niet, dan ben je je voorrang kwijt.

 • Voorrangsperiode kinderen van personeel : 21 maart 2022

Werk je op de school? Dan heb je voorrang. Schrijf zeker je kind in op 21 maart 2022. Doe je dit niet, dan ben je je voorrang kwijt.

 • Voorrangsperiode indicator- en niet-indicatorleerlingen : 22 maart tot en met 1 april 2022 en 19 april 2022

Heb je geen kind(eren ) op de  school en werk je niet op de school? Schrijf dan je kind zeker in tijdens deze periode.

 • Start vrije inschrijvingen : 20 april 2022

Heb je je kind nog niet ingeschreven op een school, dan kan je je kind vanaf 20 april 2022 op een school inschrijven wanneer er nog vrije plaatsen zijn. De vrije plaatsen op de scholen voor het schooljaar 2022-2023 vind je hier terug.

Buitengewoon basisonderwijs

 • Voorrangsperiode broers en zussen, kinderen van personeel: 7 maart 2022 t.e.m. 18 maart 2022
 • Start vrije inschrijvingen : 22 maart 2022

Wil je jouw kind inschrijven in het buitengewoon basisonderwijs, neem dan eerst contact op met het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Is jouw kindje geboren in 2020? Schrijf het dan zeker in op een school ook al stapt het pas in op 1 september 2023.

Hoe schrijf je je kind in?

 • De inschrijvingen gebeuren op school. De scholen schrijven chronologisch in. Dat betekent wie het eerst fysiek om een inschrijving vraagt, wordt ingeschreven (als er plaats is). Kom fysiek langs op de school tijdens de schooluren en tijdens de inschrijvingsperiodes en vraag om je kind in te schrijven. Als er geen plaats is, ontvang je een weigeringsdocument.

Wat breng je mee?

 • Een elektronische identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

 • Wanneer je een schooltoeslag ontvangt: een bewijs dat je een schooltoeslag ontvangt via het Groeipakket bv. een rekeninguittreksel.

Meer informatie vind je op de website www.naarschoolinoostende.be

Contacteer de LOP-deskundige Sibylle Decuyper wanneer je problemen hebt bij het inschrijven van je kind op een school.

sibylle.decuyper@ond.vlaanderen.be

T 02 553 10 42

Inschrijvingen gewoon & buitengewoon secundair onderwijs schooljaar 2022 – 2023

Gewoon secundair onderwijs

Wanneer kan je je kind inschrijven in het gewoon secundair onderwijs?

 • Voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel: 7 maart t.e.m. 18 maart 2022

Heb je reeds een kind  op de school of werk je op de school dan heb je voorrang. Schrijf zeker je kind in tijdens deze voorrangsperiode. Doe je dit niet dan ben je je voorrang kwijt.

 • Voorrangsperiode indicator- en niet-indicatorleerlingen: 21 maart tot en met 1 april 2022

Heb je geen kind(eren) op de school en werk je niet op de school, schrijf dan je kind zeker in tijdens deze periode.

 • Start vrije inschrijvingen: 20 april 2022

Heb je je kind nog niet ingeschreven op een school dan kan je je kind vanaf 20 april 2022 op een school inschrijven wanneer er nog vrije plaatsen zijn. De vrije plaatsen op de scholen voor  gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2022-2023 vind je hier terug.

Buitengewoon secundair onderwijs

Wanneer kan je je kind inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs?

 • Voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel: 7 maart t.e.m. 18 maart 2022

Heb je reeds een kind  op de school of werk je op de school dan heb je voorrang. Schrijf zeker je kind in tijdens deze voorrangsperiode. Doe je dit niet dan ben je je voorrang kwijt.

 • Start vrije inschrijvingen: 21 maart 2022

Heb je je kind nog niet ingeschreven op een school dan kan je je kind vanaf 21 maart 2022 op een school voor buitengewoon secundair onderwijs inschrijven wanneer er nog vrije plaatsen zijn. De vrije plaatsen op de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2022-2023 vind je hier terug. Wil je jouw zoon/dochter  inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs neem dan eerst contact op met het CLB.

Hoe schrijf je je kind in?

De inschrijvingen gebeuren op de school. De scholen schrijven chronologisch in. Dat betekent wie het eerst fysiek om een inschrijving vraagt, wordt ingeschreven (als er plaats is). Kom fysiek langs op de school tijdens de schooluren en tijdens de inschrijvingsperiodes en vraag om je kind in te schrijven. Als er geen plaats is, ontvang je een weigeringsdocument.

Wat breng je mee?

 • Een elektronische identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

 • Wanneer je een schooltoeslag ontvangt: Een bewijs dat je een schooltoeslag ontvangt via het Groeipakket bv. een rekeninguittreksel.

Meer informatie vind je op de website www.naarschoolinoostende.be

Contacteer de LOP-deskundige Sibylle Decuyper wanneer je problemen hebt bij het inschrijven van je kind op een school.

sibylle.decuyper@ond.vlaanderen.be

T 02 553 10 42