Inspraak in het beleid van Stad Oostende

Hoofdthemas

Stad Oostende wil een transparant beleid voeren en vindt het belangrijk dat burgers inspraak hebben in de beslissingen die de Stad neemt. Zo is het mogelijk om jouw vraag of suggestie aan bod te laten komen tijdens de Gemeenteraad of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Je kan ook een verzoekschrift indienen of zelfs een volksraadpleging organiseren (onder bepaalde voorwaarden). Op deze pagina vind je de nodige formulieren.

Dien een verzoekschrift in bij Stad Oostende of OCMW Oostende

Volgens de wet heeft iedereen het recht om een verzoekschrift in te dienen bij een bestuursorgaan van Stad Oostende of OCMW Oostende. Het verzoekschrift gaat uiteraard over een onderwerp dat tot de bevoegdheid hoort van de Stad of het OCMW. In het verzoekschrift wordt de vraag om iets te laten of te doen duidelijk uiteengezet.

Je kan het verzoekschrift alleen of met meerdere mensen samen indienen bij een van de volgende bestuursorganen.

Stad Oostende

 • de gemeenteraad
 • de voorzitter van de gemeenteraad
 • het college van burgemeester en schepenen
 • de burgemeester
 • de algemeen directeur

OCMW Oostende

 • de raad voor maatschappelijk welzijn
 • de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • het vast bureau
 • de voorzitter van het vast bureau
 • het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • de algemeen directeur

Een verzoekschrift indienen doe je zo:

Indienen via e-mail of via de post:

Gebruik onderstaand formulier om een verzoekschrift in te dienen bij de Stad.
Formulier verzoekschrift Stad.pdf218,8 Kb(pdf)

Gebruik onderstaand formulier om een verzoekschrift in te dienen bij het OCMW.
Formulier verzoekschrift OCMW.pdf222 Kb(pdf)

Het ingevulde formulier kan je per mail bezorgen via bestuurszaken@oostende.be of per post opsturen ter attentie van het bevoegde bestuursorgaan naar Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.

Digitaal indienen kan via het online formulier (klik hier).

Meer informatie over hoe je een verzoekschrift op een correcte en ontvankelijke manier indient, vind je in artikel 40 van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk welzijn (zie onderaan deze pagina).

Dien een vraag of een voorstel in bij de Gemeenteraad of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Elke inwoner van Stad Oostende kan een vraag stellen of een voorstel doen aan de Gemeenteraad of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De vraag of het voorstel gaat over het beleid of de dienstverlening van Stad Oostende of OCMW Oostende en kan aan bod komen tijdens een zitting van de Gemeenteraad of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Om je vraag of voorstel aan bod te laten komen, moet je de steun hebben van minimaal vijfhonderd inwoners die 16 jaar of ouder zijn op het ogenblik dat je het formulier indient. Wie dat wil, kan de vraag of het voorstel gedurende vijf minuten komen toelichten.

Gebruik onderstaand formulier om een vraag of voorstel in te dienen bij de Stad. 
Formulier voorstel & vraag Stad.pdf241,4 Kb(pdf)

Lijst om handtekeningen te verzamelen: Lijst handtekeningen Stad.pdf712,5 Kb(pdf)

Gebruik onderstaand formulier om een vraag of voorstel in te dienen bij het OCMW. 
Formulier voorstel & vraag OCMW.pdf242,3 Kb(pdf)

Lijst om handtekeningen te verzamelen: Lijst handtekeningen OCMW.pdf716,5 Kb(pdf)

Het ingevulde formulier, de lijst met handtekeningen en andere nuttige documenten kan je per mail bezorgen via bestuurszaken@oostende.be of per post opsturen ter attentie van het bevoegde bestuursorgaan naar Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.

Meer informatie over hoe je een vraag of voorstel op een correcte en ontvankelijke manier indient, vind je in artikel 41 van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (zie onderaan deze pagina).

Vraag een volksraadpleging aan

Elke inwoner kan een volksraadpleging aanvragen als ten minste tien procent van de inwoners van Stad Oostende de aanvraag mee ondersteunt. Raadpleeg hier het huidige aantal inwoners van Stad Oostende.

Gebruik onderstaand formulier om een volksraadpleging aan te vragen.
Formulier volksraadpleging.pdf193 Kb(pdf) 

Petitielijst om handtekeningen te verzamelen: Petitielijst volksraadpleging.pdf723,4 Kb(pdf)

Naast het formulier en de petitielijst moet je ook volgende documenten indienen:

 • een nota met een motivatietekst (verplicht)
 • documenten die de gemeenteraad meer info kunnen geven (niet verplicht)

Alle documenten stuur je aangetekend (of vraag een ontvangstbewijs) ter attentie van het college van burgemeester en schepenen naar Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.

Meer informatie over hoe je een volksraadpleging correct en ontvankelijk aanvraagt, vind je in artikel 42 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (zie onderaan deze pagina).

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.