Intrafamiliaal geweld

Familiaal geweld is geweld gepleegd door een (ex-)partner, een ouder, familielid of vriend. Dit kan fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld zijn, alsook verwaarlozing. Familiaal geweld kent vele vormen: partnergeweld, kindermishandeling, oudermishandeling, siblinggeweld of ouderenmis(be)handeling. Ook getuige zijn van geweld wordt beschouwd als een vorm van slachtofferschap.

Geweld komt vaker voor dan je denkt. Je kan getuige zijn van een hoogoplopende ruzie, maar je kan ook zelf slachtoffer of pleger zijn. Soms weet je niet heel zeker wat je overkomt, of heb je vragen bij wat er met jou of rondom jou gebeurt.

Wie kan je helpen?

Met al je vragen kan je terecht bij het (gratis) nummer 1712 

1712 is een telefonische hulplijn waar iedere burger terecht kan om te spreken over elke vorm van geweld en voor het melden van kindermishandeling. Of het nu gaat om geweld binnen of buiten het gezin, recent of lang geleden, als dader, slachtoffer of getuige, voor volwassenen en kinderen, deze hulp is er voor hen.

1712 is elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar. Bellen naar 1712 is gratis en wordt niet op je telefoonrekening vermeld.

Voor wie zijn verhaal liever neerschrijft, is 1712 ook per mail bereikbaar, en dit via de website www.1712.be. Dat kan anoniem.

Je kan je verhaal kwijt aan een hulpverlener die je beluistert en je, indien je dit wenst, verder helpt. Dit kan iedere werkdag in het Onthaal Welzijn. Het Onthaal Welzijn is een samenwerkingsinitiatief tussen het CAW en het Sociaal Huis van Oostende. Ze zijn elke voormiddag bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur zonder afspraak. In de namiddag wordt op afspraak gewerkt.

Adres : Huize Willy kooy – Hospitaalstraat 35 in Oostende – T 059/59.21.21 – E info@onthaalwelzijn.be – Website  : www.caw.be/locaties/onthaal-oostende .

Je kan ook terecht bij je wijkpolitie. De wijkpolitie in Oostende is verdeeld over vijf wijken die elk over hun eigen wijkkantoor beschikken (Centrum – Westerkwartier – Mariakerke/Raversijde – Vuurtoren – Stene/Zandvoorde/Konterdam).

De verantwoordelijke wijkinspecteur in je buurt? Hij of zij is je eerste contactpersoon bij de politie. Deze vind je via de link : www.lokalepolitie.be/5449/contact/je-wijk .

Als je aangifte doet, kan de politie een onderzoek starten. Aangifte doen van familiaal geweld is niet gemakkelijk; je kent de dader immers. Weet dat familiaal geweld strafbaar is.  

Je kan je huisarts in vertrouwen nemen. Die kan luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren, en je eventueel door te verwijzen naar gepaste hulpverlening. Je arts heeft beroepsgeheim: niets van wat je vertelt mag naar buiten worden gebracht zonder jouw toestemming. Jij beslist welke stappen er verder worden ondernomen. Je huisarts kan ook (fysische en psychische) letsels vaststellen en eventueel een attest maken van arbeidsongeschiktheid.  

Indien nodig kan je tijdens het weekend of op feestdagen ook langsgaan bij een dokter van wacht of huisartsenwachtpost.

LET OP

  • In een levensbedreigende situatie: bel de politie op het nummer 101.
  • Voor dringende medische hulp: bel het noodnummer 112.

Het Veilig Huis Oostende is een interdisciplinair samenwerkingsverband tussen partners uit politie, justitie, justitiehuis, lokale besturen en hulpverlening om intrafamiliaal geweld te stoppen en in de toekomst te voorkomen. Ze werken via een meersporenbeleid. Dit voor gezinnen die niet meer bij de reguliere hulpverlening terecht kunnen maar waar afstemming tussen verschillende organisaties en diensten nodig is en waar problemen binnen het gezin zich voordoen op meerdere levensdomeinen. Er wordt ingezet op een preventieve werking en op de aanpak van de meest complexe dossiers waarbij er een hoog risico is op herhaling van het geweld. De ketenaanpak richt zich op heel het cliëntsysteem: slachtoffer(s), pleger(s), kind(eren), grootouder(s), betrokken derde(n). Een casusregisseur maakt afspraken met het gezin om het geweld te stoppen. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. Het Veilig Huis is niet vrij toegankelijk maar professionals kunnen bij vragen of voor het aanmelden van casussen terecht bij veilighuis.noordwestvlaanderen@vlaanderen.be. Meer informatie via https://www.vlaanderen.be/veilig-huis/wat-biedt-veilig-huis


Binnen de stad Oostende is de Coördinator Intrafamiliaal het centraal aanspreekpunt voor alle vragen rond huiselijk geweld.

U kunt deze steeds bereiken via 059 25 86 10 of veiligheid@oostende.be.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.