Inwonerspanel

Inwonerspanel

Stad Oostende is ervan overtuigd dat het cruciaal is om te weten wat er leeft in de stad om de juiste keuzes te kunnen maken. Contact met de inwoners is dan ook erg belangrijk. Om op regelmatige basis de vinger aan de pols te houden, start de Stad binnenkort met het inwonerspanel Klankboord. Dat is een groep van willekeurig gekozen inwoners die een aantal keer per jaar hun mening en advies kunnen geven over thema’s zoals sport, dienstverlening, mobiliteit, cultuur …

Oproep voor het inwonerspanel als burgeradviesraad

Het inwonerspanel wordt voor verschillende vormen van advies ingezet. Enerzijds om te polsen naar de prioriteiten bij de inwoners. Anderzijds wil Stad Oostende nagaan wat burgers/inwoners van bepaalde zaken vinden. Samen met andere inwoners vorm je een klankbord en inspiratiebron voor Oostende. 

Zo’n 3.500 inwoners krijgen de kans om deel te nemen aan het inwonerspanel. Zij ontvangen een uitnodiging om deel te nemen. Deelnemen kan zowel online, telefonisch als op papier.

Houd je brievenbus in de gaten en schrijf je zeker in als je een uitnodiging ontvangt. Door deel uit te maken van het inwonerspanel geef je mee vorm aan de toekomst van Oostende! Inschrijven kan via onderstaande knop.

Ik schrijf me in voor het inwonerspanel

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.