Subsidie voor jeugdverenigingen

Hoofdthemas

Is jouw jeugdvereniging al gekend bij de dienst Jeugd van stad Oostende? Dan kan je na het einde van het werkjaar een subsidieaanvraag indienen. Voldoet het jeugdwerkinitiatief aan de erkenningsvoorwaarden, dan komt het in aanmerking voor een werkingssubsidie. 

Indienen van het werkingsverslag gebeurt online. Als bestuurslid kan je via Mijn Oostende een stavingdossier opmaken. Onder de tab Mijn Dossier klik je op Nieuwe aanvraag en je bent vertrokken.

Het profiel werd gekoppeld aan het algemeen mailadres van jouw vereniging. Registreer of meld je dus steeds aan met het mailadres van de vereniging.

Deadline om dit dossier te vervolledigen is telkens 1 oktober. Begin dus zeker op tijd met het samenstellen van jouw stavingdossier. 

Jeugdwerkinitiatieven die 50% of meer van de activiteiten en kampen samen organiseren, dienen als één vereniging hun stavingdossier in.

Opgelet, nieuw reglement treedt in werking vanaf het huidige werkingsjaar.

Ben je nog niet gekend bij dienst Jeugd, kom je vereniging dan eens voorstellen. Zo kunnen wij je toevoegen aan de lijst met jeugdverenigingen.

Het is handig om volgende documenten digitaal bij te hebben voor een vlotte opmaak van het dossier:

VERPLICHT TOE TE VOEGEN

  • Bankdocument
  • Lijst van de verzekerde leden of een overzicht van elke activiteit met de aanwezige deelnemers. (naam, voornaam en geboortedatum)

NIET VERPLICHT
Maar wel noodzakelijk als je er een subsidiebedrag voor wil

  • Afrekeningsfacturen gas en elektriciteit;
  • Aankoopfacturen energiebesparende maatregelen;
  • Facturen voor de huur van je lokaal;
  • Kampboekjes;
  • Facturen in functie van kampvervoer.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.