Wat

Bij hoogdringendheid kan een situatie rechtstreeks aangemeld worden bij het parket. Situaties waarbij onmiddellijke bescherming nodig is, komen gelukkig niet veel voor. Maar het is toch goed om weten dat een jeugdrechter onmiddellijk kan reageren wanneer er sprake is van lichamelijk of geestelijk geweld of van seksueel misbruik. De jeugdrechter neemt dan een hoogdringende maatregel die het kind onmiddellijke bescherming biedt. Dit houdt meestal een uithuisplaatsing in, tenzij wordt ingeschat dat een (context)begeleiding dan wel dagopvang volstaan en dat deze beschikbaar zijn. Pas nadien wordt onderzocht of vrijwillige hulp mogelijk is.

Als beslist wordt om een situatie te melden, moet deze melding gericht zijn aan de procureur des Konings, niet de politie, de jeugdrechter of de onderzoeksrechter. Er zijn geen vormvereisten bepaald in de wet. Wel moet de doorbreking van het beroepsgeheim voldoen aan de vereiste van proportionaliteit. Er mag niet meer vertrouwelijke informatie worden gedeeld dan van belang is voor de ondersteuning van de aangifte.

Indien een situatie vanuit het OCJ wordt doorverwezen naar de jeugdrechtbank geeft de jeugdrechter de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ) dan opdracht om een maatschappelijk onderzoek te voeren. Na grondig onderzoek geeft de SDJ advies aan de jeugdrechter over het meest wenselijke traject binnen de jeugdhulp. Vervolgens legt de jeugdrechter een (jeugdhulp)maatregel op. Daarna zorgt de SDJ er mee voor dat de maatregel wordt uitgevoerd. De SDJ is enkel toegankelijk via gerechtelijke weg. Het zijn het parket en de jeugdrechter die een dossier voor onderzoek en opvolging toevertrouwen aan de SDJ.

Indien het kind in kwestie ouder dan 12 jaar is zal de rechter deze altijd horen voor er een beslissing wordt genomen. Het kan zijn dat de jeugdrechter beslist dat verplichte thuisbegeleiding volstaat maar het kan ook dat ouders hun kind niet verder mogen opvoeden en dat het kind/de jongere vervolgens (tijdelijk) wordt geplaatst in een residentiële voorziening van de bijzondere jeugdzorg waar ook het gezin begeleiding krijgt. Dit hoeft echter niet altijd, bv. als het kind bij een bekende terecht kan die dan diens voogd wordt of als het kind in een pleeggezin terecht kan.      

Waar

Via telefonisch contact

Tijdens de kantooruren kan je terecht op het telefoonnummer van het Parket West-Vlaanderen afdeling Brugge:

T Dienst Jeugd en Gezin  050 47 35 66

Vermeld dat je de parketmagistraat met permanentie van de sectie jeugd en gezin wilt spreken in het kader van een melding 458bis.

EN via een schriftelijke neerslag van de mondelinge melding. Je bespreekt met de magistraat telefonisch naar welk mailadres je deze stuurt.

Opgelet: Wees je er van bewust dat deze schriftelijke neerslag in het dossier zal terechtkomen. De betrokkenen zullen er dus kennis van kunnen nemen wanneer ze inzage krijgen in het dossier.

Bereikbaarheid

Van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar.

’s Avonds en ’s nachts neem je contact op met de parketmagistraat van dienst. Dit kan enkel in zeer hoogdringende gevallen en via het noodnummer 101 (vergeet ook hier de schriftelijke neerslag vana de mondelinge melding niet op te sturen).

(Update: 10 februari 2022)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.