Professioneel jeugdwerk

Professioneel jeugdwerk

Hoofdthemas

De stad Oostende stuurt vanuit het jeugdbeleid verschillende professionele jeugdwerkorganisaties aan en stemt af met oog op een goede complementariteit onderling.
De organisaties krijgen, via hun deelname aan de jeugdraad, een adviserende rol in het jeugdbeleid.
Dit werd zo opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.