Evaluatie

Om onze formule zo strak, efficiënt en educatief mogelijk te maken, hechten we belang aan uw input en deze van de  leerlingen en de betrokken beleidsmakers. Om de resultaten makkelijk te kunnen verwerken, vragen we u en uw leerlingen om een korte enquête in te vullen. We vragen ook om tijdens een laatste contactmoment een kort evaluerend gesprek te voeren met de leerkracht.

Ken je andere collega leerkrachten uit Oostende die vakken doceren zoals samenleving en maatschappij, cultuurwetenschappen, recht en politiek, N.C. zedenleer, ethiek, godsdienst, geschiedenis,…Verwijs ze dan gerust door naar de dienst Jeugd via jeugd@oostende.be.