Het onderwerp

Waarover wil ik debatteren met het College van Burgemeester en Schepenen?

Na een kennismaking met het Stadhuis en de diensten trekken de leerlingen zich terug naar het klaslokaal waar ze nadenken over de vragen die ze willen stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Om een heldere vraag te stellen is soms de juiste omkadering verreist. Leerlingen brengen wellicht een vraag vanuit hun eigen ervaring, maar tracht dit in een groter geheel te plaatsen door gebruik te maken van voorbeelden, cijfers, beleidsverklaringen, bestuursakkoord of stellingen.

Om leerlingen hierin te helpen hebben wij alvast een sjabloon opgesteld waarmee leerlingen hun vraag kunnen opbouwen. Elke leerling stelt een vraag op volgens het aangereikte sjabloon. Deze vind u terug op de laatste bladzijde van deze bundel.
De klas selecteert hieruit vragen die worden meegenomen naar het slotdebat.

De vraag moet voldoen aan volgende criteria:

  • De nadruk moet liggen op lokale politiek. De Stad moet de bevoegdheid hebben om iets te kunnen veranderen. Stad Oostende kan bijvoorbeeld niet bepalen wat er vanavond op televisie speelt of hoe de Europese migratiepolitiek wordt georganiseerd.

  • Elke leerling stelt een heldere vraag volgens het aangereikte sjabloon.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.