Het slotdebat

Een debat kent vele vormen. Voor Jong in’t Stadhuis kiezen we voor een klassiekere vorm van debatteren waarbij waardering en vragen uit het publiek komen. Het debat duurt 2 uur met 15 minuten spreektijd per vraag. Tijdens het debat is er ruimte voor  ± 10 vragen.

Tijdens het debat is er ook ruimte voor interactie met het publiek door hen de mogelijkheid te geven om vervolgvragen te stellen of door het publiek te laten stemmen met waarderingskaarten.

Het College van Burgemeester en Schepenen ontvangt voorafgaand de vragen. We kiezen voor deze methodiek omdat we volop willen inzetten op de inhoud van het debat en niet op het technisch debatteren.

We willen horen hoe het College van Burgemeester en Schepenen aankijkt tegen bepaalde vragen en onderwerpen.

Het debat biedt leerlingen de kans om:

  • face-to-face in gesprek te gaan met de lokale beleidsmakers;
  • hun leefwereld en “point of view” te delen met het College van Burgemeester en Schepenen;
  • kritisch en op maatschappelijk niveau te leren denken.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.