De speeddates

We nodigen jullie uit in het Stadhuis om via speeddates de verschillende diensten van Stad Oostende te leren kennen. De ambtenaren van diverse departementen en diensten maken tijd vrij om hun werking voor te stellen en vragen te beantwoorden.

Speeddating is een energieke methodiek die zowel de leerlingen als de stadsdiensten uitdaagt om snel tot de hoofdpunten te komen. Geen ellendige lange presentaties, maar gerichte informatie en communicatie! De speeddates verbreden de kennis van de leerlingen waarna ze hun politieke vraag verder kunnen verfijnen. Hoewel alle diensten onrechtstreeks invloed hebben op de leefwereld van leerlingen, proberen we aansluiting te vinden bij trending jongerenthema’s zoals mobiliteit, inspraak, jeugdinfrastructuur, speelruimte, wonen, diversiteit, duurzame leefomgeving en vrijetijdsaanbod.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.