De voorbereiding

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen maximale leerkansen uit het project kunnen halen, is het belangrijk dat de studenten over enige achtergrondkennis beschikken. Onder het motto “schoenmaker blijf bij uw leest” is dit uw moment om te “shinen”! Laat leerlingen nadenken over wat zij vinden van de stad. Wat kan er beter en waar zijn ze trots op?

Een engagement van de leerkracht is hier nodig. Om tot politieke participatie te komen, is kennis belangrijk. Uit de vorige edities blijkt dat er meer interactie is en dat er meer gerichte vragen gesteld worden door de leerlingen als ze al wat kennis op zak hebben.

In deze fase is het handig om de leerlingen uit te leggen hoe de politieke organisatie van een stad werkt. Zijn ze vertrouwd met begrippen zoals Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Schepenen, fracties en oppositie? Ligt er een dikke stoflaag op hun kennis van het Belgische politieke systeem of volstaat een kleine opfrissing?

Het kan aangewezen zijn om al eens op een speelse wijze in de klas het debatteren te oefenen. Na enkele oefeningen kunt u als leerkracht misschien beter inschatten wie verbaal het sterkst staat en wie over de nodige durf beschikt om de beleidsmakers toe te spreken.

Misschien bent u helemaal doordrenkt van de participatieve gedachte en laat u de leerlingen stemmen op wie zij zelf het meest geschikte achten om hen te representeren? De leerkracht krijgt de vrijheid om te beslissen wat ze hun leerlingen willen meegeven en hoe ze dit doen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.