Vragen uit vorige edities

2019

Jongeren die willen werken voor Stad Oostende moeten (natuurlijk) een aanvraag(sollicitatie) indienen om er te kunnen werken. In deze aanvraag stelt men de vraag of één van de ouders voor het stadsbestuur werkt en wat hun dienst is. Jongeren waarvan de oudersvoor het stad werken krijgen voorrang om te werken als jobstudent. Voor de anderen is het percentage klein om enigszins aan het werk te kunnen als jobstudent.

Waarom is dat?

2020

Wat wij nu concreet aan u willen vragen is eerst en vooral: hoe u het ‘worden van de fietsstad van Vlaanderen’ in de praktijk wil waarmaken, wat er in dit voorbije jaar al is gebeurd om dit doel te bereiken en hoe u dan de fietsonveiligheid wil aanpakken in de directe toekomst.Verder zouden wij ook graag wat meer weten betreft de verkeerssituatie rondom het Onze-Lieve-Vrouwecollege, of daar al dan niet een oplossing voor kan gevonden worden of tenminste wat meer info te geven over waarom juist de onveiligheid rond deze school nog onbehandeld gebleven is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Sint-Andreas Instituut.

Ten slotte zouden wij graag willen weten waarom er, ondanks de hoge belangstelling die aan fiets en fietsveiligheid gegeven werd, toch zoveel in de e-steps wordt geïnvesteerd. Nu, wij hebben zeker geen probleem met deze steps, maar het leek ons het ‘worden van de fietsstad van Vlaanderen’ wat tegen te spreken.

2022

Er is een goed beleid omtrent de ondersteuning van de lokale handel, het toerisme en de commerciële activiteiten in het centrum van de stad. Maar wat met de gewone inwoner van het centrum? Het zwembad werd verder uit het centrum weggebracht, sportcomplexen worden altijd maar verder uit het centrum geduwd, vroeger was er zelfs een fitness en zelfs een bioscoop in het centrum. Wat gaan jullie doen om ook het centrum voldoende aantrekkelijk te houden voor gewone gezinnen? Tegenwoordig is zelfs het bankautomaat van Belfius uit het centrum verdwenen.

2023

Als jongeren komen wij graag samen, zoals tussen de middagpauzes. Omdat het niet altijd bij iemand thuis kan, zien wij elkaar vaak in open lucht bijvoorbeeld in parken en het bosje. Het samenkomen bezorgt ons een goed gevoel omdat we met elkaar kunnen praten, ideeën uitwisselen, elkaar kunnen steunen als er iets is en samen iets eten. Dit is echter moeilijk bij slecht weer. Als het regent, koud is of veel waait is het niet aangenaam om buiten te staan. Daarom hadden we willen vragen of het mogelijk is een soort hutten te plaatsen waar we dan kunnen in schuilen. De hutten zouden dan moeten afgeschermd zijn met ramen en deuren. Graag zouden we ook daar banken in hebben en een fietsenstalling dichtbij. Mocht dit een project worden van de stad, dan zouden we daar overigens graag aan meewerken om dit te realiseren. We zouden ons ook engageren als leerlingen, om de hutten zelf proper en in orde te houden. Onze vraag is dus: Kunnen er hutten komen in de buitenlucht waarin wij samen kunnen komen bij slecht weer?

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.