Jobstudenten paasvakantie

Paasvakantie (deadline: 18 februari 2024)

Administratieve functies (Bibliotheek - Cultuur – Omgevingsvergunningen Speelpleinwerking)

 • Leeftijd: Je moet minimum 18 jaar worden in 2024.
 • Taakinhoud: verschillende administratieve taken afhankelijk van de betrokken dienst
 • Diplomavoorwaarden: Je zal een opleiding hoger onderwijs volgen. 

Buitenschoolse Kinderopvang – begeleider

 • Leeftijd: Je wordt 17 jaar in 2024.
 • Taakinhoud: begeleiden en verzorgen van kinderen uit de basisschool
 • Diplomavoorwaarden:
  • Brevet animator in het jeugdwerk of
  • Je zal een opleiding kinderzorg, jeugd- en gehandicaptenzorg, leefgroepwerking, internaatswerking,  verpleegkunde, gezondheids- en welzijnswetenschappen, sociale en technische wetenschappen, humane wetenschappen of verzorging volgen of
  • Je heb het eerste jaar van een bachelor- of masteropleiding in de medische, sociale of pedagogische richting achter de rug.
 • Periode:
  • van 02 april tot 05 april 2024 
  • van 08 april tot 12 april 2024 

Logistieke functies (Dagzorg Clemence Wante – Ontmoetingscentra - Woonzorgcentra)

 • Leeftijd: Je wordt 16 jaar in 2024.
 • Taakinhoud: 
  • schoonmaak van kamers, sanitair, gemeenschappelijke ruimtes en kleedhokjes
  • logistieke taken zoals het opmaken van bedden of de verdeling van de was
  • ondersteuning tijdens de maaltijden
  • activiteiten met bewoners in het kader van woon- en leefkwaliteit 
 • Diplomavoorwaarden: geen

Catering functies (Catering – Speelpleinwerking)

 • Leeftijd: Je wordt 16 jaar in 2024.
 • Taakinhoud:
  • fruit snijden voor kinderen
  • tafels dekken
  • maaltijden verdelen
  • maaltijden aan huis
  • kassa
  • reinigen van de keuken
  • afwas
  • vuilnisbakken leegmaken
 • Hulp magazijn: bestellingen controleren, correct wegzetten van bestellingen, bestellingen klaarzetten, controle data, ...
 • Tijdens het uitoefenen van de taken zijn juwelen of gelnagels niet toegelaten.
 • Diplomavoorwaarden: geen

Speelpleinwerking – hoofdanimator

 • Leeftijd: Je wordt 17 in 2024.
 • Taakinhoud:
  • coördinatie van de dagelijkse taken
  • beperkt administratief werk
  • coachen van het animatorenteam
 • Je start op 30 maart 2024.
 • Diplomavoorwaarden:
  • Je hebt een 'Attest animator in het Jeugdwerk'
  • of  je volgt een opleiding met minstens 60 uur pedagogische en/of psychologische vorming en waarvan je ten minste al één jaar succesvol hebt voltooid.
 • Je gaat aan de slag bij:
  • Kleuters (3 tot 5 jaar)
  • Graden (6 tot 12 jaar)
  • Tieners (13 tot 15 jaar)
  • Zonnetje (werking voor kinderen met een beperking)
 • Periode:
  • Van 03 april tot 07 april 2024
  • van 11 april tot 14 april 2024 

Speelpleinwerking – animator

 •  Leeftijd: Je wordt 17 in 2024.
 •  Taakinhoud: begeleiden van kinderen
 •  Startdag op 30 maart 2024
 •  Diplomavoorwaarden:
  • Je hebt een 'Attest animator in het Jeugdwerk'
  • of  je volgt een opleiding met minstens 60 uur pedagogische en/of psychologische vorming en waarvan je ten minste al één jaar succesvol hebt voltooid.
 • Je gaat aan de slag bij:
  • Kleuters (3 tot 5 jaar)
  • Graden (6 tot 12 jaar)
  • Tieners (13 tot 15 jaar)
  • Zonnetje (werking voor kinderen met een beperking)
 • Periode:
  • van 02 april tot 05 april 2024
  • van 08 april tot 12 april 2024 

Sport – sportkamp – sportmonitor

 • Leeftijd: 18 jaar worden in 2024
 • Taakinhoud: het geven van sportlessen aan kleuters en jongeren
 • Diplomavoorwaarden:
  • Diploma regent/bachelor Lichamelijke opvoeding – Bachelor Sport en Bewegen – Bachelor Sportmanagement – Bachelor Kleuteronderwijs of
  • Diploma licentiaat/Master Lichamelijke Opvoeding of
  • Attest Recreatiesportbegeleider en Bewegingsanimator Vlaamse Trainersschool (VTS) of
  • Attest Multimove-en sportsnackbegeleider Vlaamse Trainersschool (VTS) of
  • Student Bachelor of Master Lichamelijke opvoeding – Bachelor Sport en Bewegen – Bachelor of Master Sportmanagement – Bachelor Kleuteronderwijs

Zon Zee Zorgeloos – begeleider

 • Leeftijd: 18 jaar bij indiensttreding
 • Taakinhoud:
  • Personen met een beperking ontvangen en informatie geven over de aanwezige aangepaste infrastructuur en de beschikbare dienstverleningen
  • Assistentie bieden aan personen met een beperking : bedienen tillift, voortduwen van strandrolstoelen en trekken van tiralo’s op strand en in de zee, bezoekers helpen in de container,…
  • Toezicht houden op de toegankelijkheid van de infrastructuur en problemen signaleren
  • De accommodatie en  onmiddellijke omgeving net en zandvrij houden
  • Meewerken aan de lokale bekendmaking van het project
  • Thema’s als toegankelijkheid en handicap spreken je aan
  • Je bent spontaan, sociaal in de omgang en voldoende assertief om mensen aan te spreken
  • Je bent een creatieve probleemoplosser die zelfstandig kan werken en beslissingen nemen
  • Weekendwerk vormt geen probleem
  • Je communiceert duidelijk en correct zowel naar de doelgroep als naar het stadsbestuur en de coaches van Inter die jou zullen ondersteunen.
  • GEEN hygiënische verzorging
 • Diplomavoorwaarden: geen

Zwembad – badmeester

 • Leeftijd: 18 jaar bij indiensttreding
 • Taakinhoud: toezicht houden en onderhoud van het zwembad
 • Diplomavoorwaarden: Hoger reddersdiploma BLOSO + bijscholingsattest of Brevet Redder aan Zee

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.