Jobstudenten zomervakantie

Zomervakantie (deadline: 29 februari 2024)

Klik hier om te solliciteren

Administratieve functies (Belastingen - Bibliotheek - Burgerzaken – O-punt - Cultuur - Omgevingsvergunningen - Speelpleinwerking – Stadsmuseum – Team Taal -Zwembad)

 • Leeftijd: Je wordt minstens 18 jaar in 2024.
 • Taakinhoud: verschillende administratieve taken afhankelijk van de betrokken dienst
 • Diplomavoorwaarden: Je bent van plan een opleiding hoger onderwijs te volgen.
 • Periode:
  • juli
  • augustus
  • september

Buitenschoolse Kinderopvang – begeleider

 • Leeftijd: Je bent 17 jaar bij indiensttreding.
 • Taakinhoud:
  • spelen met de kinderen
  • Je garandeert de veiligheid van de kinderen.
  • ondersteuning van kinderbegeleiders
  • maaltijdmomenten
  • activiteiten ondersteunen
  • verzorging bieden aan baby's en peuters.
 • Diplomavoorwaarden:
  • Brevet animator in het jeugdwerk of
  • Je zal een opleiding kinderzorg, jeugd- en gehandicaptenzorg, leefgroepwerking, internaatswerking,  verpleegkunde, gezondheids- en welzijnswetenschappen, sociale en technische wetenschappen, humane wetenschappen of verzorging volgen of
  • Je heb het eerste jaar van een bachelor- of masteropleiding in de medische, sociale of pedagogische richting achter de rug.
 • Periode:
  • Van 01 juli tot 12 juli 2024
  • Van 15 juli tot 31 juli 2024
  • Van 01 augustus tot 16 augustus 2024
  • Van 19 augustus tot 30 autustus 2024 

Catering functies (Catering – Speelpleinwerking)

 • Leeftijd: Je wordt 16 jaar in 2024.
 • Taakinhoud:
  • fruit snijden voor kinderen
  • tafels dekken
  • maaltijden verdelen
  • maaltijden aan huis
  • kassa
  • reinigen van de keuken
  • afwas
  • vuilnisbakken leegmaken
 • Hulp magazijn: bestellingen controleren, correct wegzetten van bestellingen, bestellingen klaarzetten, controle data, ...
 • Tijdens het uitoefenen van de taken zijn juwelen of gelnagels niet toegelaten.
 • Diplomavoorwaarden: geen

Dagzorg De Kust – zorgkundige

 • Leeftijd: Je wordt 18 jaar in 2024.
 • Taakinhoud:
  • Hulp bieden bij verplaatsen of transfer van de gebruikers
  • Ondersteuning tijdens de maaltijden:
   • op en af dienen,
   • eten snijden als dit nodig is
   • hulp bieden bij het eten
   • afruimen na de maaltijden
   • vaatwasmachine vullen en leegmaken
  • kleine huishoudelijke taken:
   • wasmachine vullen en leegmaken
   • droogkast vullen en legen
   • was opplooien en in kast leggen
   • hulp bij de relaxatiebaden en de voetbaden
  • gebruikers naar toilet helpen
  • een babbeltje slaan met de mensen 
  • gezelschapspellen spelen
  • wandelen in de tuin
  • bezig zijn met de gebruikers.
 • Diplomavoorwaarden: Je volgt de opleiding zorgkundige in een (voor)laatste jaar of je volgt de opleiding verpleegkundige.
 • Periode:
  • juli
  • augustus

ICT – helpdeskmedewerker

 • Leeftijd: Je bent 20 jaar bij je indiensttreding.
 • Taakinhoud:
  • Je configureert laptops voor het eerste gebruik.
  • Je verdeelt hardware en helpt met inventariseren.
  • Daarnaast los je ook eenvoudige ICT-problemen op.
 • Diplomavoorwaarden: studenten informatica genieten een sterke voorkeur
 • Periode:
  • juli
  • augustus

Dienst Jeugdzorg – De Brem - hulpbegeleider

 • Leeftijd: Je bent 18 jaar bij de indiensttreding.
 • Taakinhoud:
  • ondersteuning van de begeleiding in de leefgroepen
  • helpen met de dagelijkse zorg-activiteiten (maaltijden, verzorging,...)
  • het aanbieden van activiteiten.
 • Diplomavoorwaarden: Je volgt een pedagogische richting op school.
 • Periode:
  • juli
  • augustus

Kinderopvang – verzorgend medewerker

 • Leeftijd: Je bent minimum 17 jaar bij je indiensttreding.
 • Taakinhoud:
  • spelen met kinderen
  • veiligheid van kinderen garanderen
  • ondersteunen van kinderbegeleiders
  • maaltijdmomenten
  • activiteiten ondersteunen
  • verzorging bieden aan baby's en peuters
 • Diplomavoorwaarden:
  • Je volgt een zesde of zevende jaar van één van volgende opleidingen:
   • Verzorging
   • Kinderzorg
   • Begeleider in de kinderopvang
   • Jeugd- en gehandicaptenzorg
   • Leefgroepwerking
   • Internaatswerking
   • Verpleegkunde
   • Verpleegaspirant
   • Gezondheids- en welzijnswetenschappen
   • Sociale en technische wetenschappen
   • Humane Wetenschappen 
  • Of je volgt één van volgende opleidingen hoger onderwijs:
   • Orthopedagogie
   • Sociaal-agogisch werk
   • Verpleegkunde
   • Onderwijs
   • Gezondheidszorg
   • Psychologie en pedagogische wetenschappen
   • Gezinswetenschappen
   • Pedagogie van het jonge kind
   • Maatschappelijke veiligheid
   • Sociale readaptatiewetenschappen
 • Periode:
  • juli
  • augustus

Logistieke functies (Dagzorg Clemence Wante - Jeugdzorg De Brem – Kinderopvang - Ontmoetingscentra – Woonzorgcentra - Zwembad)

 •  Leeftijd: Je wordt 16 jaar in 2024.
 •  Taakinhoud: 
  • schoonmaak van kamers, sanitair, gemeenschappelijke ruimtes en kleedhokjes
  • opmaak van bedden
  • de was doen
  • ontsmetten van speelgoed
  • ondersteuning tijdens de maaltijd
  • activiteiten met bewoners in het kader van de woon- en leefkwaliteit
  • verdeling maaltijden
  • afwas
 • Diplomavoorwaarden: geen specifiek diploma vereist 
 • Periode: 
  • juli
  • augustus
  • september

 Dienst Ontwerp en Beheer Gebouwen - tekenaar

 • Leeftijd: Je bent 18 jaar bij je indiensttreding.
 • Taakinhoud:
  • tekenen van plannen - evacuatieplannen
  • assistentie technisch deskundigen
 • Diplomavoorwaarden:
  • student architectuur
  • assistent architectuur
  • bouwkundig tekenaar
  • student bouw 
  • kennis autocad vereist
 • Periode:
  • juli
  • augustus

 Sensibiliserende functie (Beachteam – Gemeenschapswachten)

 • Leeftijd: Je wordt minimum 17 jaar in 2024.
 • Taakinhoud:

  • Gemeenschapswachten:
   • preventie van fietsdiefstal: ondersteuning fietsmarkeren in de ontmoetingscentra
   • preventie van fietsdiefstal: fietsen scannen met fietsenscanner
   • preventie van diefstal uit voertuigen (controle geparkeerde voertuigen)
   • Hittebrigade
   • Uitdelen sensibiliseringsmateriaal
   • Verdelen bewonersbrieven
   • Ondersteunen sensibiliseringsacties en gemeenschapswachten

  • Beachteam:
   • sensibiliseren van de vele strandbezoekers op het vlak van afval (uitdelen afvalzakjes en peukenhouders)
   • informeren de toeristen over het rookvrij strand
   • uitdelen van verdwaalarmbandjes
   • instaan voor het opvangen van verloren gelopen kinderen
   • melden van overvolle afvalbakken
   • reinigen afvalbakken
   • controleren dat er geen honden op het strand lopen
   • verzekeren dat mensen meeuwen niet voederen ze bij de bevoegde dienst wanneer afvalbakken vol zitten, reinigen ze de afvalbakken, kijken erop toe dat er tijdens de dag geen honden op het strand komen en zien erop toe dat de meeuwen niet worden gevoederd.
 • Voorwaarden:
  • Je hebt een goede kennis van Nederlands, Frans en Engels.
  • stressbestendig
  • Je kan omgaan met moeilijke mensen
  • Je bent bereid om op feestdagen en tijdens weekends te werken. 
 • Het bezitten van een rijbewijs is een pluspunt bij de Gemeenschapswachten.
 • Periode:
  • juli
  • augustus

Speelpleinwerking – hoofdanimator

 • Leeftijd: Je wordt 17 in 2024.
 • Taakinhoud:
  • coördinatie van de dagelijkse taken
  • beperkt administratief werk
  • coachen van het animatorenteam
 • Diplomavoorwaarden:
  • Je hebt een 'Attest animator in het Jeugdwerk'
  • of  je volgt een opleiding met minstens 60 uur pedagogische en/of psychologische vorming en waarvan je ten minste al één jaar succesvol hebt voltooid.
 • Periode: 
  • van 28 juni tot 12 juli 2024
  • van 12 juli tot 31 juli 2024
  • van 31 juli tot 14 augustus 2024
  • van 14 augustus tot 23 augustus 2024
  • van 26 augustus tot 30 augustus 2024

Speelpleinwerking – animator

 •  Leeftijd: Je wordt 17 in 2024.
 •  Taakinhoud: begeleiden van kinderen
 •  Diplomavoorwaarden:
  • Je hebt een 'Attest animator in het Jeugdwerk'
  • of  je volgt een opleiding met minstens 60 uur pedagogische en/of psychologische vorming en waarvan je ten minste al één jaar succesvol hebt voltooid.
 • Je gaat aan de slag bij:
  • Kleuters (3 tot 5 jaar)
  • Graden (6 tot 12 jaar)
  • Tieners (13 tot 15 jaar)
  • Zonnetje (werking voor kinderen met een beperking)
 • Periode:
  • van 28 juni tot 12 juli 2024
  • van 12 juli tot 31 juli 2024
  • van 31 juli tot 14 augustus 2024
  • van 14 augustus tot 23 augustus 2024
  • van 26 augustus tot 30 augustus 2024

Sport – coördinator Sportaanbod  

 • Leeftijd: Je bent 18 jaar bij je indiensttreding.
 • Taakinhoud:
  • het geven van sportlessen aan kleuters en jongeren tot en met 16 jaar
  • begeleiden van sportlessen voor volwassenen
  • uitwerken van sportpromotionele activiteiten
 • Diplomavoorwaarden:
  • Diploma regent/bachelor Lichamelijke opvoeding – Bachelor Sport en Bewegen – Bachelor Sportmanagement of
  • Diploma licentiaat/Master Lichamelijke Opvoeding of
  • Attest recreatiesportbegeleider en bewegingsanimator Vlaamse trainersschool (VTS) of
  • Attest multimove-en sportsnackbegeleider Vlaamse trainersschool (VTS) of
  • Student bachelor of master Lichamelijke opvoeding – Bachelor Sport en Bewegen – Bachelor of Master Sportmanagement
 • Periode: 
  • juli
  • augustus

Sport – Sportkamp – sportmonitor

 • Leeftijd: Je wordt 18 jaar in 2024.
 • Taakinhoud: het geven van sportlessen aan kleuters en jongeren
 • Diplomavoorwaarden:
  • Diploma regent/bachelor Lichamelijke opvoeding – Bachelor Sport en Bewegen – Bachelor Sportmanagement – Bachelor Kleuteronderwijs of
  • Diploma licentiaat/Master Lichamelijke Opvoeding of
  • Attest Recreatiesportbegeleider en Bewegingsanimator Vlaamse Trainersschool (VTS) of
  • Attest Multimove-en sportsnackbegeleider Vlaamse Trainersschool (VTS) of
  • Student Bachelor of Master Lichamelijke opvoeding – Bachelor Sport en Bewegen – Bachelor of Master Sportmanagement – Bachelor Kleuteronderwijs
 • Periode: verschillende weken tijdens de maanden juli en augustus (programma nog te bepalen)

Strandreddingdienst – Adjunct-hoofdredder

 • Leeftijd: Je bent 18 jaar bij indiensttreding.
 • Taakinhoud: assisteren van de hoofdredder en zorgen dat alles goed verloopt op alle stranden van Oostende
 • Diplomavoorwaarden:
  • Brevet Redder aan Zee
  • Recent bijscholingsattest Redder aan Zee (als dit nodig is - zie brevet Redder aan Zee)
  • Bij voorkeur PO-attest of professionele werkervaring

Andere voorwaarden:

 • Minstens drie seizoenen ervaring hebben bij de strandreddingsdienst (minimum één volle maand per seizoen onberispelijke dienst als redder-postoverste of redder-aan-zee) of gelijkwaardige ervaring
 • Beschikken over een rijbewijs B op datum van indiensttreding
 • Geschikt bevonden worden in een mondelinge proef
 • Alle vereiste attesten moeten ingediend worden – samengevoegd in PDF vorm - bij sollicitatie opdat de sollicitatie in aanmerking kan komen.

 • Periode:
  • mei
  • juni
  • juli
  • augustus
  • september

Strandreddingsdienst – Postoverste

 • Leeftijd: Je bent 17 jaar bij indiensttreding.
 • Taakinhoud: Je coördineert de redders op een bepaald stuk strand.
 • Diplomavoorwaarden:
  • Brevet Redder aan Zee
  • Recent bijscholingsattest Redder aan Zee (als dit nodig is - zie brevet Redder aan Zee)
  • Specialisatiegetuigschrift "Postoverste"
  • Alle vereiste attesten moeten ingediend worden – samengevoegd in PDF vorm - bij sollicitatie opdat de sollicitatie in aanmerking kan komen.
 • Minimum 1 maand tewerkgesteld in Oostende
 • Periode:
  • Voorseizoen (9 mei -> 28 juni) 
  • Hoofdseizoen (29 juni -> 1 sep) + knop voorkeur juli augustus
  • Naseizoen (2 sep -> 15 sep)

Strandreddingsdienst – Redder

 • Leeftijd: Je bent 17 jaar bij indiensttreding.
 • Taakinhoud:
  • toezicht op het strand en in de zee
  • opvangen van teruggevonden personen
  • opsporen van verdwaalde personen
  • informeren
  • sensibiliseren
  • EHBO bieden
 • Diplomavoorwaarden:
  • Brevet Redder aan Zee
  • Recent bijscholingsattest Redder aan Zee (als dit nodig is - zie brevet Redder aan Zee)
  • Alle vereiste attesten moeten ingediend worden – samengevoegd in PDF vorm - bij sollicitatie opdat de sollicitatie in aanmerking kan komen.
 • Periode:
  • Voorseizoen (9 mei -> 28 juni) 
  • Hoofdseizoen (29 juni -> 1 sep) + knop voorkeur juli augustus
  • Naseizoen (2 sep -> 15 sep) 

Strandreddingsdienst – EHBO hulpverlener

 • Leeftijd: Je bent 18 jaar bij indiensttreding.
 • Taakinhoud: verzorging van gewonden
 • Diplomavoorwaarden: diploma lager secundair onderwijs en erkend brevet ambulancier, helper of getuigschrift twee jaar studie verpleegkundige of bachelor geneeskunde
 •  Periode:
  • Voorseizoen (9 mei -> 28 juni) 
  • Hoofdseizoen (29 juni -> 1 sep) 
  • Naseizoen (2 sep -> 15 sep)

Technische functies (Openbaar Domein – Sport)

 • Leeftijd: Je bent 17 jaar bij indiensttreding. 
 • Taakinhoud:
  • Openbaar Domein
   • verwijderen onkruid, plantgoed water geven, verkeerssignalisatie plaatsen voor evenementen, net houden van de straten, pleinen, parken, zeedijk, reinigen van de stranden, ledigen van de afvalkorven op de stranden.
  • Sport:
   • toezichthoudende taken: clubs/burgers opvangen bij aankomst, klaarzetten sportmateriaal, belijning uitvoeren sportpark, helpen waar nodig bij vragen
   • poetsopdrachten : poetsen van de sportzalen, kleedkamers, sportmateriaal,...
 • Diplomavoorwaarden: geen
 • Periode:
  • juli
  • augustus
  • half juli-half augustus (enkel voor Sport)

Woonzorgcentra – zorgkundige

 • Leeftijd: jobstudenten zorg: 18 jaar bij indiensttreding
 • Taakinhoud: zorgtaken bewoners, bv. ochtendzorg, mictietraining, bad geven; maaltijdbegeleiding, bv. ontbijt, middagmaal, maaltijd voor bewoner in bed; logistieke taken, bv. opmaak bedden, verdeling was; ondersteuning psychosociaal welzijn bewoner, bv. gesprek; activiteiten in het kader van kwaliteit van wonen en leven, individueel of in kleine groepen
 • Diplomavoorwaarden:  : je bent geslaagd na een 1e jaar gegradueerd/bachelor in de verpleegkundige of na een 7e jaar thuis- en bejaardenzorg + visum zorgkundige
 • Periode: juli of augustus

Woonzorgcentra – hulpzorgkundige

 • Leeftijd: jobstudenten zorg: 17 jaar worden in 2024
 • Taakinhoud: zorgtaken bewoners, bv. ochtendzorg, mictietraining, bad geven; maaltijdbegeleiding, bv. ontbijt, middagmaal, maaltijd voor bewoner in bed; logistieke taken, bv. opmaak bedden, verdeling was; ondersteuning psychosociaal welzijn bewoner, bv. gesprek; activiteiten in het kader van kwaliteit van wonen en leven, individueel of in kleine groepen
 • Diplomavoorwaarden: je bent geslaagd na een 6de jaar thuis- en bejaardenzorg       
 • Periode: juli of augustus

Woonzorgcentra – hulpkinesitherapie – hulpergotherapie – hulporthopedagogie

 • Leeftijd: 18 bij indiensttreding
 • Taakinhoud: hulp maaltijdgebeuren, hulp kine activiteiten ( hulp kine),  ergo activiteiten ( hulp ergo),   animatie activiteiten ( hulp ortho), sociale interactie met bewoners tussen de activiteiten door
 • Diplomavoorwaarden: het eerste jaar van een opleiding ( ergotherapie/ kinesitherapie/ orthopedagogie) voltooid hebben
 • Periode: juli of augustus

Zon Zee Zorgeloos – begeleider

 • Leeftijd: 18 jaar bij indiensttreding
 • Taakinhoud:
  • Personen met een beperking ontvangen en informatie geven over de aanwezige aangepaste infrastructuur en de beschikbare dienstverleningen
  • Assistentie bieden aan personen met een beperking : bedienen tillift, voortduwen van strandrolstoelen en trekken van tiralo’s op strand en in de zee, bezoekers helpen in de container,…
  • Toezicht houden op de toegankelijkheid van de infrastructuur en problemen signaleren
  • De accommodatie en  onmiddellijke omgeving net en zandvrij houden
  • Meewerken aan de lokale bekendmaking van het project
  • Thema’s als toegankelijkheid en handicap spreken je aan
  • Je bent spontaan, sociaal in de omgang en voldoende assertief om mensen aan te spreken
  • Je bent een creatieve probleemoplosser die zelfstandig kan werken en beslissingen nemen
  • Weekendwerk vormt geen probleem
  • Je communiceert duidelijk en correct zowel naar de doelgroep als naar het stadsbestuur en de coaches van Inter die jou zullen ondersteunen.
  • GEEN hygiënische verzorging
 • Diplomavoorwaarden: geen
 • Periode: juli of augustus

Zwembad – badmeester

 • Leeftijd: 18 jaar bij indiensttreding
 • Taakinhoud: toezicht houden en onderhoud van het zwembad
 • Diplomavoorwaarden: Hoger reddersdiploma BLOSO + bijscholingsattest of Brevet Redder aan Zee
 • Periode: juli of augustus

Klik hier om te solliciteren

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.