Jong in ’t Stadhuis: beleidsparticipatie en -dialoog

Met het proefproject ‘Jong in ’t Stadhuis’ worden scholieren van de derde graad ondergedompeld in de werking van de openbare diensten en het beleid van het Stadsbestuur. Het project duurt drie halve dagen en vindt plaats op 11, 12 en 21 maart 2019.

De eerste dag worden verschillende openbare diensten bezocht. Zo krijgen de jongeren toelichting over de werking van de Lokale Politie, het Sociaal Huis maar ook het Vredegerecht. Tijdens de tweede sessie gaan  jongeren door middel van speeddates in gesprek met het personeel van verschillende stadsdiensten. Het verwerven van kennis en inzicht in de werking van openbare diensten staat tijdens deze eerste twee dagen centraal. De derde dag worden de jongeren en de beleidsmakers samengebracht voor een overleg. De jongeren bereiden in klasverband acht vragen voor die nauw aansluiten bij hun leefwereld en de opgedane kennis tijdens de eerste twee dagen.

Bedoeling van het project is om burgerparticipatie en daarmee ook de dialoog tussen de burger en de overheid te stimuleren. Om het beleid goed op de burger af te stemmen, is participatie van cruciaal belang, het is dan ook één van de transversale thema’s in het nieuwe Bestuursakkoord. Met dit proefproject wil de dienst Jeugd de dialoog tussen beleidsmakers en scholieren opstarten en verder stimuleren.

Een eerste traject wordt met leerlingen van het KA Pegasus en KA Centrum afgelegd, in het najaar volgt een traject voor leerlingen uit het Vrij Onderwijs.

Gepubliceerd op dinsdag 26 februari 2019 15.41 u.