Subsidie jongerenproject

Hoofdthemas

Broed je op een creatief, net iets zotter of ronduit geniaal idee voor een jongerenproject?
Met deze projectsubsidie geeft de stad Oostende initiatiefnemers een financieel duwtje in de rug.

Procedure

Dien jij jouw creatief zot idee in als een organisatie? Dan moet je aanvraag ingediend zijn voor 1 maart 2022 en dit via de website van de stad Oostende.

Zoek jij als individuele jeugd (niet als een organisatie) steun voor jouw geniaal idee? Dan kan je altijd op eender welk moment jouw project indienen en dit doorheen het jaar. Opgelet, de aanvraag moet wel minstens acht weken voor de start van het project ingediend zijn.

Waarop moet je letten bij de aanvraag van een subsidie jongerenproject?

Zorg ervoor dat je een nauwkeurig beschrijving van het project weergeeft. Toon aan wat dit idee uniek en vernieuwend maakt in Oostende. Welke meerwaarde biedt het idee voor het vrijetijdslandschap van de Stad.

Geen paniek, het digitaal aanvraagformulier functioneert als een handige gids om aan de  bovenstaande eisen te voldoen. Het aanvraagformulier vind je hier terug:

De Stad zal je na het indienen op de hoogte brengen van het ontvangen van dit aanvraagformulier en je uitnodigingen voor een projectjury. Tijdens dit jurymoment krijg je kans om jouw idee toe te lichten en eventuele vragen van de juryleden te beantwoorden. Hierna stelt de jury een gemotiveerd advies op waarmee ze de Stad adviseren in de beslissing om wel of geen steun te geven aan jouw project. Het zijn de Burgemeester en Schepenen die de uiteindelijke beslissing nemen hiervoor.

Uiterlijk 9 maanden na de beslissing van het Stadsbestuur moet jouw project gerealiseerd zijn. Indien dit niet zo is dan kan de Stad de subsidiesteun terug vragen.

Projectjury

Eenmaal jouw subsidieaanvraag voor een jongerenproject is ingediend, wordt deze voorgelegd aan een projectjury. Deze jury bestaat altijd uit één jeugdconsulent van de dienst Jeugd, één vertegenwoordiger van de Oostendse Jeugdraad en één tot enkele personen met expertise in jouw onderwerp. De jury bestaat maximaal uit vijf personen.

Tijdens het jury-moment kom jij jouw project voorstellen. Dit kan zowel mondeling, met een presentatie alsook met beeldmateriaal. Laat je niet afschrikken en wees vooral creatief.

Na de voorstelling beantwoord je nog eventuele vragen vanuit de jury. Eenmaal de jury voldoende kennis heeft over jouw project kan jij terug naar huis. Ondertussen vergadert de jury verder en schrijven ze een gemotiveerd advies naar het College van Burgemeester en Schepenen.

De dienst Jeugd verzorgt jouw dossier en voegt daar dit gemotiveerd advies van de jury aan toe. Van zodra het college van Burgemeester en Schepenen een beslissingen heeft genomen over jouw subsidieaanvraag Jongerenproject, word je natuurlijk door de dienst Jeugd op de hoogte gebracht.

Hou rekening dat dit proces enkele weken in beslag neemt.

Bedrag

Eén project kan maximaal 5000 euro ondersteuning krijgen van de Stad. Laat je niet afschrikken, ook kleinere subsidieaanvragen komen zeker in aanmerking.

Afhankelijk van de gekregen subsidiesom, zal er vanuit de jury een kleiner of groter engagement gevraagd worden naar de UiTPAS toe. Hierbij geldt de regel hoe groter de gekregen financiële ondersteuning, hoe groter het UiTPAS-engagement dat er van jouw als projecthouder verlangd wordt.

Welk soort UiTPAS-engagement kan er van jouw verlangd worden?

  • Registeren van jouw Jongerenproject in de UiT in Oostende-databank
  • Aanbieden van een UiTPAS-kansentarief
  • Aanbieden van een ruilvoordeel met UiTPAS-punten

Meer info over de UiTPAS vind je hier

Regelgeving

In het Subsidiereglement Jongerenproject kan je alle voorwaarden en bijhorende nalezen. Indien je nog eventuele vragen hebt, aarzel niet om de dienst Jeugd te contacteren:

E. jeugd@oostende.be

T. 059 25 89 99

Alsook vind je hier een sjabloon voor een evaluatieverslag, financieel verslag en een handige checklijst toegevoegd als bijlage.