Stedelijk kamerreglement

Afspraak met de dienst Wonen

In het bestuursakkoord, dat werd gesloten voor de periode 2013-2018, werd onder meer bepaald dat de sector van de kamerverhuring in Oostende gesaneerd zal worden door de uitvoering en verstrenging van een stedelijk reglement op de kamerverhuur.

De vastlegging van een dergelijk stedelijk reglement werd voorafgegaan door een studie naar het kamerwonen in Oostende door het RISO (Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw) West-Vlaanderen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de kamers in Oostende vaak ondermaats is, de gevraagde huurprijzen als hoog kunnen beschouwd worden wanneer gekeken wordt naar de prijs/kwaliteitsverhouding en dat de kamers hoofdzakelijk bewoond worden door alleenstaande mannen die van een beperkt inkomen moeten leven.

Het Riso West-Vlaanderen stelde voor om de huisvestingssituatie van de kamerbewoners te verbeteren, onder meer door het instellen van een aanvullend gemeentelijk reglement op het Kamerdecreet, waardoor strengere kwaliteits- en veiligheidsnormen worden opgelegd voor kamerwoningen.

Dit gemeentelijk kamerreglement werd bij ministerieel besluit van 19 december 2014 goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 12 februari 2015.

Nieuwe kamerwoningen moeten onmiddellijk voldoen aan de normen van het stedelijk kamerreglement.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.