Door corona schakelde CKG 't Kapoentje over naar geïsoleerd residentieel verblijf

CKG Kapoentje is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, en biedt hulp aan gezinnen waar het evenwicht even zoek is. Deze hulp kan bestaan uit begeleiding aan huis maar ook uit dag-, nacht- of crisisopvang.

Opvang gaat altijd samen met begeleiding aan huis. Daarnaast biedt CKG Kapoentje ook trainingsprogramma’s aan voor ouders en kind. Door de coronacrisis moesten ze overschakelen van een open voorziening naar een geïsoleerd residentieel verblijf. We hadden een gesprek met Patrick Blondé hierover.

Welk effect voelen jullie bij de doelgroep met wie jullie werken?

Binnen de twee dagen moesten wij overschakelen van een open voorziening voor ouders en kinderen naar een geïsoleerd residentieel verblijf. We hebben daarbij de veiligheidsregels bekeken met de betrachting zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te blijven.

Gezien de jonge leeftijd en de vaak kwetsbare context van de kinderen zijn we residentieel maximaal bezet gebleven. Daarnaast bleef onze dagopvang wel open voor alle ouders. Al onze andere werkingen moesten dicht, wat vooral de meest kwetsbare gezinnen raakt. Gelukkig waren we als organisatie al vertrouwd met diverse digitale contactmogelijkheden. Het begrip en het respect van de ouders was hartverwarmend. Om de wachtrij voor de kinderen tot digitale bezoek met hun ouders weg te werken, hebben we direct voorzien in extra pc’s voor alle kinderen die bij ons verblijven. Angst en onzekerheid hadden de grootste impact op de gezinnen. Ze zaten met tal van vragen zoals: 'Zal mijn kind niet besmet geraken?' of 'Wanneer zien we hen fysiek terug?' en 'Is het veilig bij jullie in de dagopvang?'…

Ook de mentale druk is bij veel gezinnen zeer groot. Er is de combinatie van constant met velen in een kleine binnenruimte te moeten leven, verwachtingen rond pre-teaching, inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid, betalingsmoeilijkheden, wegvallen van eigen sociaal netwerk, enzovoort. Dat alles liet de spanningen soms hoog oplopen, in een aantal gevallen zelfs met mishandeling tot gevolg. Ouders hadden meer dan ooit nood aan ‘driftig’ ventileren, wat we ook lieten gebeuren. Contact- en bezoekverbod  gedurende de voorbije negen weken hakken er zeer zwaar in bij ouders en hun kinderen.

Angst en onzekerheid hadden de grootste impact op de gezinnen. Ze zaten met tal van vragen zoals: 'Zal mijn kind niet besmet geraken?' of 'Wanneer zien we hen fysiek terug?' en 'Is het veilig bij jullie in de dagopvang?'…

Hoe hebben jullie de aanpak de afgelopen weken aangepast aan deze crisis?

We werken meer dan ooit aanklampend. De thuisbegeleiders verhoogden hun contacten op tot drie per week. Waar de situatie op springen stond, gingen zij op huisbezoek met inachtneming van de nodige veiligheidsvoorschriften. Twee jonge kinderen werden in overtal opgenomen, de opnamedruk op ons centrum was zeer groot.

Omdat we ook dagelijks kinderen in onze kinderopvang zijn blijven opvangen, werd ons onthaal een veilig doorgeefluik van kinderen via ouders en medewerkers. De dagopvang  van ons CKG, waar moeilijke situaties begeleid worden, moesten we tegen onze zin ook sluiten. Door het creatief inzetten van onze kinderopvang konden deze kinderen daar terecht, waardoor we uithuisplaatsing konden blijven vermijden. Gezien de leeftijd van onze kinderen, zat het ontsmetten en de extra aandacht voor indammen van allerlei besmettelijke kinderziektes reeds ingebakken in hun dagelijkse aanpak. Corona heeft hieraan intern niet veel veranderd. De opvoeders in onze residentie hebben de werking heel creatief verder gezet door die om te toveren in een vakantieverblijf. Het mooie weer hielp daar zeker bij.

Voor de begeleiders was het best stressvol om verder aan de slag te blijven, gezien het reële besmettingsgevaar. Als organisatie zijn we zeer fier op hun engagement.

Om de individuele aandacht te versterken en de groepsdruk maximaal  te reduceren, zorgden we voor één opvoeder per twee kinderen. De extra mensen kwamen uit onze fysiek gesloten werkingen. Voor de begeleiders was het best stressvol om verder aan de slag te blijven, gezien het reële besmettingsgevaar voor hen. Ook het uurrooster werd aangepast zodat zij er ook voldoende konden zijn voor hun eigen kinderen en voor hun partner thuis. Als organisatie zijn we zeer fier op hun engagement. De vraag blijft hoelang ze dit nog kunnen volhouden. Bij ouders, opvoeders en kindbegeleiders, zowel in de jeugdzorg als kinderopvang, leeft al weken de vraag waarom het normaal is dat zij zonder de anderhalve meter afstand en zonder beschermingsmateriaal dagelijks aan de slag moeten blijven. En dat terwijl kleuter- en lager onderwijs gesloten blijven. Bij ons leeft niet de vraag naar een heropstart maar naar een afbouw van onze dienstverlening op normaal niveau. 

Welke lessen nemen jullie mee naar de toekomst?

De dingen die we meenemen, zijn niet nieuw; deze crisis heeft ze alleen maar versterkt.

Intern stellen we vast dat de solidariteit en teamspirit bij medewerkers door de vele corona maatregelen sterk is toegenomen. Naar ouders en kinderen toe zien we in de toekomst onze online-hulpverlening en contacten als aanvulling op fysieke contacten, met die nuance dat dit niet de nieuwe standaard kan worden. We hopen dat het flexibel gebruik van onze infrastructuur verder blijft bestaan. Meer dan ooit is duidelijk dat de logistieke medewerkers, keuken- en schoonmaakpersoneel een enorme meerwaarde zijn voor de  hulpverlening. Als helden zijn ook zij vergeten. We hopen dat de lokale actoren uit de sectoren welzijn, onderwijs, vrijetijdsbesteding, jeugdzorg en kinderopvang de krachten blijven bundelen om zo snel mogelijk te zorgen voor een aanbod tijdens de zomermaanden. Op die manier kunnen we helpen om de zware mentale druk bij ouders en kinderen weg te nemen. Deze crisis is immers zeker nog niet aan zijn einde.

Hopelijk kunnen we met alle partners een zomeraanbod uitwerken waarmee ouders en kinderen de zomer op een gezonde manier doorkomen.


Meer info op www.ckgkapoentje.be

Gepubliceerd op dinsdag 26 mei 2020 9.18 u.