De Katrol versterkt hun digitaal verhaal

De Katrol biedt studie- en gezinsondersteuning bij kwetsbare en kansarme gezinnen. De Katrol ondersteunt lagere schoolkinderen bij hun schoolwerken en biedt op die manier ondersteuning voor de kwetsbare gezinnen waarin die kinderen leven.

Met ankerfiguur Katrien Sabbe spraken we over hun ervaringen van de afgelopen maanden.

Welk effect voelen jullie bij de doelgroep met wie jullie werken?

We merken veel meer stress bij ouders, die nu al een paar maand 24 uur op 24 uur, zeven dagen op zeven letterlijk samen zijn met hun kinderen. En omgekeerd is het zeker ook niet evident. De drempels die mensen voor corona op hun weg tegenkwamen, zijn nu alleen maar groter geworden. In gewone tijden zijn kinderen en ouders tijdens de week een flink stuk van de dag op andere plekken, bij andere mensen. Dat geeft hen zuurstof, afwisseling. De extra stress en angst komt in kwetsbare gezinnen bovenop het toch al vaak hoge stressniveau. Extra stress voor mensen die ondertussen hun werk kwijt geraakt zijn of mensen in onzekere statuten die in de huidige context nog amper hun papieren geregeld krijgen. Nu zijn gezinnen al een hele tijd teveel op elkaar gericht; in een aantal gevallen zit de angst bij mensen er zo sterk in dat ze al wekenlang amper of niet buitengekomen zijn. Hoe die mensen dat volhouden, is mij een raadsel. Mensen zijn om diverse redenen angstig: omdat ze er niet in slagen hun kinderen voldoende ondersteuning te bieden bij het maken van hun schoolwerk en ze vrezen dat hun kind daardoor een grote leerachterstand zal oplopen, omdat ze zichzelf en hun kinderen willen beschermen tegen de onzichtbare ziekte, of omdat ze het risico niet durven lopen iets verkeerd te doen als er naar buitengaan en dan mogelijk een zware boete krijgen. Die hele context leidt ertoe dat kinderen de stress die hun ouders ervaren zelf overnemen.

De extra stress en angst komt in kwetsbare gezinnen bovenop het toch al vaak hoge stressniveau. Extra stress voor mensen die ondertussen hun werk kwijt geraakt zijn of mensen in onzekere statuten die in de huidige context nog amper hun papieren geregeld krijgen.

Hoe hebben jullie aanpak de afgelopen weken aangepast aan deze crisis?

De afgelopen maanden hebben wij sterkt ingezet op het voorzien van digitale tools voor zoveel mogelijk gezinnen: laptop, tablet, apps. Dankzij subsidies en milde schenkers is dat goed gelukt. Bovendien stellen we vast dat gezinnen best bereid zijn om daarmee aan de slag te gaan, ook al is dat zeker niet evident. Het volstaat niet met het voorzien van een tablet. Dus moet je goed beschermd toch bij die mensen langsgaan om hen uit te leggen hoe ze die dingen aan de gang krijgen en hoe ermee te werken. Concreet zijn onze studenten grotendeels op dezelfde manier aan de slag gebleven; zij zijn blijven twee tot drie maal per week online ondersteuning bieden aan de gezinnen en uiteraard ondersteuning bij het schoolwerk van de kinderen. Onze ankerfiguren – de professionals – hebben de afgelopen weken heel veel stoepcontacten onderhouden met ouders. Daaruit leren we dat mensen online of aan de telefoon andere dingen zeggen dan wanneer je oog in oog met hen staat. Lijfelijk contact nodigt mensen nog altijd meer uit om hun hart echt te luchten.

Welke lessen nemen jullie mee naar de toekomst?

Zonder twijfel heeft corona mezelf maar ook onze werking in één klap naar het digitale tijdperk gekatapulteerd. Waar we vroeger nog allerlei bedenkingen hadden bij het idee om mensen online te contacteren, zijn we er ondertussen wel aan uit dat er veel tijdswinst en efficiëntie zit in het gebruik maken van deze middelen. We hebben ook een blog aangemaakt en een eigen kanaal op Youtube. Slimme manieren om dingen te delen.  Dankzij deze digitale middelen zijn we in staat onze bereikbaarheid naar de gezinnen te verhogen, en dat is zeker een pluspunt. Anderzijds hebben we de afgelopen weken ook ondervonden dat we uit zelfbescherming die bereikbaarheid moeten begrenzen. We kunnen als team niet blijven 7/7 en 24/24 ongeruste ouders kalmeren, dus maken we afspraken met hen over de uren van de dag waarop dat wel kan. Tenzij het over crisissituaties gaat. Verder zijn we heel opgetogen over de manier waarop de samenwerking met tal van basisscholen en andere partners de afgelopen periode erop vooruitgegaan is. Dat gaan we blijven koesteren.

Zonder twijfel heeft corona mezelf maar ook onze werking in één klap naar het digitale tijdperk gekatapulteerd. Waar we vroeger nog allerlei bedenkingen hadden bij het idee om mensen online te contacteren, zijn we er ondertussen wel aan uit dat er veel tijdswinst en efficiëntie zit in het gebruik maken van deze middelen.

Meer info op www.dekatrol.org of op Facebook

Gepubliceerd op dinsdag 26 mei 2020 11.05 u.