Kennismakingsgesprek

Hoofdthemas

Is ons aanbod nieuw voor jou?

Dan maken we in een kennismakingsgesprek graag wat extra tijd om jou uitgebreid te informeren over de diverse tegemoetkomingen en kansentarieven in de sector onderwijs en vrije tijd.

Maak een afspraak

Kennismaking met het aanbod van de Wegwijzer (nieuwe cliënt)

Wat breng je mee?

Om na te gaan of je in aanmerking komt, breng je één van onderstaande documenten mee:

  • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020)
  • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
  • attest leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
  • attest budgetbegeleiding of budgetbeheer (OCMW)
  • attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (OCMW of advocaat)
  • attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp (bv. contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum)
  • attest inkomensgarantie voor ouderen (FOD Pensioen)
  • attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (FOD Sociale zekerheid)
  • voor mensen zonder wettig verblijf: attest dringende medische hulpverlening (OCMW), attest materiële opvang (Fedasil, Caritas)