Kennismakingsgesprek

Hoofdthemas

Is ons aanbod nieuw voor jou?

Dan maken we in een kennismakingsgesprek graag wat extra tijd om jou uitgebreid te informeren over de diverse tegemoetkomingen en kansentarieven in de sector onderwijs en vrije tijd.

Wat breng je mee?

Om na te gaan of je in aanmerking komt, breng je één van onderstaande documenten mee:

  • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
  • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
  • attest leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
  • attest budgetbegeleiding of budgetbeheer (OCMW)
  • attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (OCMW of advocaat)
  • attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp (bv. contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum)
  • attest inkomensgarantie voor ouderen (FOD Pensioen)
  • attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (FOD Sociale zekerheid)
  • voor mensen zonder wettig verblijf: attest dringende medische hulpverlening (OCMW), attest materiële opvang (Fedasil, Caritas)
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.