Kind en Gezin: Subsidies inkomensgerelateerde plaatsen

Hoofdthemas

Agentschap Opgroeien lanceerde op 15 december 2023 een oproep voor organisatoren van kinderopvang Baby’s en Peuters. Het gaat over een uitbreidingsronde van nieuwe plaatsen met inkomenstarief. Stad Oostende kan voor deze subsidieoproep advies geven aan Agentschap Opgroeien.

Het is belangrijk dat dit gebeurt op de plaatsen waar de nood het hoogst is. Daarom zal Stad Oostende advies geven aan het Agentschap Opgroeien aan de hand van vooraf opgestelde criteria.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang werd hiervoor geconsulteerd op 17 november 2020. De criteria voor het advies werden vastgelegd op de Gemeenteraad van 12 december 2020. Het gemeenteraadsbesluit vind je onderaan de pagina. De bijgevoegde kaartjes onderaan zijn momenteel van toepassing (data 1 januari 2023). Na de start van het nieuwe jaar en zo snel mogelijk, wordt deze pagina geüpdatet met de kaartjes van toepassing in 2024 (data 1 januari 2024). Hou deze pagina dus in de gaten!

Elke organisator moet zelf Stad Oostende informeren over zijn aanvraag. Dit doe je op volgende manier:

  1. Bezorg een kopie van de aanvraag aan Agentschap Opgroeien aan de Coördinatie Kinderopvang via coordinator.kinderopvang@oostende.be. Dit ten laatste op 31 januari 2024. Voeg volgende bewijsstukken mee toe aan de e-mail:
    1. Huishoudelijk Reglement (huidige organisatoren) of intentieverklaring (toekomstige organisatoren) rond de openingsuren van het kinderdagverblijf. Duid de relevante passage aan in het Huishoudelijk Reglement
    2. Bewijsstukken die de snelheid van realisatie staven. Bv. een huurcontract, verklaring op eer van bouwpromotor, …
  2. Je ontvangt een ontvangstbevestiging per mail. Er wordt gecontroleerd of alle nodige documenten zijn toegevoegd.
  3. Aanvragers worden uitgenodigd om een toelichting over hun aanvraag te geven op het LOK.
  4. Stad Oostende organiseert een Lokaal Overleg Kinderopvang. Daarop stellen alle kandidaat-organisatoren hun aanvraag voor. Op het Lokaal Overleg Kinderopvang krijg je info over de score van je aanvraag.
  5. Na het Lokaal Overleg Kinderopvang kun je - indien gewenst - bezwaar aantekenen tegen de score via coordinator.kinderopvang@oostende.be en de bevoegde schepen silke.beirens@oostende.be. Tijdens een gesprek kun je opmerkingen formuleren over het uitgebrachte advies (hoorplicht).
  6. De laatste stap is de bekrachtiging van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen. Dit advies wordt schriftelijk overgemaakt aan Agentschap Opgroeien en aan de organisatoren en deelnemers van het LOK

Wanneer het Agentschap Opgroeien meer informatie verstrekt over de timing van de oproep en deadlines, wordt deze pagina geactualiseerd.

Meer info over de criteria krijg je bij de Coördinator Kinderopvang - coordinator.kinderopvang@oostende.be


Geografische info

Kaart: opvangplaatsen in Oostende686,1 Kb(pdf)

Kaart: jongwerkenden (20-39 jarigen)661 Kb(pdf)

Kaart: kansarme buurten412,5 Kb(pdf)

(Hier werd gekozen om al rekening te houden met de aangekondigde sluiting van kinderdagverblijf De Zeester in februari 2024.)


Gemeenteraadsbesluit (12 december 2020): Criteria Uitbreidingsronde58,3 Kb(pdf)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.