Praktische informatie

Loting van de kandidaten

Alle kinderen die in Oostende wonen én in het vijfde leerjaar zitten, kunnen zich kandidaat stellen. Uit de lijst met kandidaten wordt per basisschool telkens één vertegenwoordiger geloot. Door te werken via loting in plaats van met verkiezingen, verlagen we de drempel voor kinderen om zich kandidaat te stellen. Bovendien heeft elk ingeschreven kind even veel kans om te zetelen in de Kindergemeenteraad.

Vier thematische zittingen in schooljaar 2023 - 2024:

  • 22 november 2023 - Installatiezitting
  • 10 januari 2024 
  • 21 februari 2024 
  • 27 maart 2024
  • 15 mei 2024

Tijdens elke zitting zullen de kinderen - met de ondersteuning van inhoudelijke experten - kennismaken met één thema. Daarna kunnen ze hun mening, ideeën en dromen over dit thema delen en worden deze in een advies aan het stadsbestuur gegoten. De dienst Jeugd en de participatieambtenaar werken de verschillende thema’s uit in overleg met diverse stadsdiensten.

Daarnaast helpen de leden elke zitting mee om een spectaculaire kinderfuif te organiseren. Deze feestelijke afsluiter van het zittingsjaar staat gepland op vrijdagavond 17 mei

Alle kinderen kunnen direct na school aansluiten. We zorgen voor een lunch voor de kinderen om dan met veel enthousiasme aan de slag te gaan. Indien er problemen zijn met het vervoer, denken we graag mee aan een oplossing. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.