Praktische informatie

Hoofdthemas

Loting van de kandidaten

Alle kinderen die in Oostende wonen én in het vijfde leerjaar zitten in een van de Oostendse basisscholen, kunnen zich kandidaat stellen. Uit de lijst met kandidaten wordt per basisschool telkens één vertegenwoordiger geloot. Door te werken via loting in plaats van met verkiezingen, verlagen we de drempel voor kinderen om zich kandidaat te stellen. Bovendien heeft elk ingeschreven kind even veel kans om te zetelen in de Kindergemeenteraad.

Vier thematische zittingen in 2023

  • 11 januari - Installatiezitting
  • 1 februari 
  • 8 maart 
  • 26 april 
  • 24 mei 

Tijdens elke zitting zullen de kinderen - met de ondersteuning van inhoudelijke experten - kennismaken met één thema. Daarna kunnen ze hun mening, ideeën en dromen over dit thema delen en worden deze in een advies aan het stadsbestuur gegoten. De dienst Jeugd en de participatieambtenaar werken de verschillende thema’s uit in overleg met diverse stadsdiensten.

Alle kinderen kunnen direct na school aansluiten. We zorgen voor een lunch voor de kinderen om dan met veel enthousiasme aan de slag te gaan. Indien er problemen zijn met het vervoer, denken we graag mee aan een oplossing.