Andere

Hoofdthemas

Wat doe ik wanneer er iets wijzigt aan mijn gezinssituatie?

 • Sta je nog op de wachtlijst van de Stedelijke kinderopvang en wijzigt er iets aan jouw gezinssituatie (Je bent plots werkloos of je hebt werk gevonden? Je inkomen is gewijzigd? Je bent uiteen gegaan? Je adres is gewijzigd?).
  Geef de wijzigingen zo snel mogelijk door aan het Loket Kinderopvang want dit kan invloed hebben op jouw aanvraag.
  Zelf kun je dit aanpassen in jouw digitaal dossier (gebruik hiervoor de logingegevens die je na registratie ontving).
  ! Doe je dit niet, dan kan het Loket jouw aanvraag weigeren omdat de gegevens niet correct zijn.
 • Krijgt je kind reeds opvang bij de Stedelijke kinderopvang en wijzigt je persoonlijke situatie?
  Pas ook dan je dossier digitaal aan of geef de wijzigingen door aan jouw kinderdagverblijf of voor onthaalouders aan dienst Gezinsopvang Oostende.
  Is er een verandering van het inkomen of van de gezinssamenstelling, dan vraag je een nieuw attest inkomenstarief aan.
  Dit kun je zelf via mijn.kindengezin.be of vraag hiervoor hulp bij jouw kinderdagverblijf of de dienst Gezinsopvang Oostende.
 • Heeft deze wijziging invloed op de opvang van jouw kind (bv. je wil het opvangplan wijzigen; er volgt een gerechtelijk vonnis na de scheiding; de werking moet op de hoogte zijn van bepaalde afspraken)?
  Maak dan een afspraak met het kinderdagverblijf of met de dienst Gezinsopvang Oostende om dit concreet te bespreken.
  Ook de Brugfiguur Kinderopvang kan een rol spelen bij bepaalde afspraken tussen jouw gezin en de kinderopvang.
 • Weet je gewoon niet zo goed hoe het nu allemaal verder moet? Wat je eerst moet aanpakken en wat belangrijk is voor je kind of de kinderopvang?
  Aarzel dan niet om dit met de Brugfiguur of een vertrouwenspersoon binnen jouw kinderopvang te bespreken. Samen kunnen we nadenken over welke stappen je kunt zetten.

Hoe en waarom registreer ik mij bij Kind en Gezin? 

Binnen de Stedelijke kinderopvang wordt de dagprijs berekend op basis van jouw gezinsinkomen. Je hebt hiervoor een attest inkomenstarief nodig. Dit vraag je aan op mijn.kindengezin.be en bezorg je aan de kinderopvang vóór de opvang start. 

Heb je al een kind dat naar een opvang gaat waar je betaalt op basis van je inkomen? Vraag dan na de geboorte van broer of zus een herberekening van je inkomenstarief aan.

Als ik langs ga bij Kind en Gezin op consultatie, ben ik dan ook meteen geregistreerd?

Wanneer je op consultatie gaat voor opvolging van jouw kind, ben je niet automatisch geregistreerd voor kinderopvang.
Wil je op de wachtlijst staan voor Stedelijke kinderopvang, registreer je dan via kinderopvang.oostende.be.
Voor de aanvraag van jouw attest inkomenstarief registreer je je eerst via mijn.kindengezin.be.

Bij wie kan ik terecht voor vragen rond de opvoeding van mijn kind of de gezinssituatie?

Zoek je afstemming tussen de thuisopvoeding en de opvoeding van jouw kind binnen de opvang?
Aarzel niet om een vertrouwenspersoon in de kinderopvang aan te spreken of vraag naar de Brugfiguur Kinderopvang.
Jullie kunnen samen bekijken hoe de kinderopvang tegemoet kan komen aan jouw vraag of bezorgdheid. Hierbij staat het belang van je kind steeds centraal.

Ook de diensten binnen Huis van het Kind kunnen jou als gezin ondersteunen bij de opvoeding van je kind.
Klik hier om te zien waar je terecht kan met jouw vragen.
Vind je zelf de weg niet naar een Huis van het Kind? Vraag hulp aan de Brugfiguur Kinderopvang (T 0492 34 12 97).

Hoe kan ik andere ouders beter leren kennen binnen de kinderopvang?

Vanuit de Stedelijke kinderopvang vinden we het belangrijk dat we een vertrouwensband met de ouders kunnen opbouwen en dat ouders elkaar ook leren kennen. De momenten dat ouders hun kind komen brengen of ophalen, zijn hiervoor meestal te kort.

Daarom zetten we binnen elk kinderdagverblijf in op ouderontmoeting. De invulling ervan kan verschillen van kinderdagverblijf tot kinderdagverblijf. Er kan een vorming of infomoment voor ouders georganiseerd worden, we eren de traditie en zorgen voor een paaseierenraap of Sintontbijt, tijdens de Week van de Opvoeding nodigen we ouders uit in de leefgroep, de Brugfiguur diept ook bepaalde thema’s uit (bv. de overgang van de kinderopvang naar de school).
Tijdens ‘Café Bébé’ krijgen ouders de gelegenheid een babbeltje te slaan onder mekaar of met de kinderbegeleider.
We bieden voldoende momenten aan om in een ontspannen sfeer iets meer te weten te komen over mekaar of over de opvang!

Heb je zelf suggesties voor een ouderontmoeting of een activiteit binnen jouw kinderopvang? Aarzel niet om jouw ideeën te bezorgen!
Dit kan via de Brugfiguur Kinderopvang of via jouw kinderopvang.

Ik heb interesse om een activiteit te doen met de kinderen, kan dit?

Je hebt zin om jouw enthousiasme over te brengen op de kinderen tijdens een voorleesmoment, een poppenkastvoorstelling, een muzikale activiteit … Of je heb een hart voor kinderen en helpt gewoon graag?

 • Als ouder kun je dit binnen jouw kinderopvang met een kinderbegeleider of de leidinggevende bespreken. Je maakt hiervoor het best een afspraak zodat jullie voldoende tijd hebben om hierover te praten.
 • Je hebt geen band (meer) als ouder met onze kinderopvang, maar je wil je toch nuttig maken binnen onze werking? Contacteer ons dan via coördinatie.kinderopvang@oostende.be en motiveer waarom jij vrijwilliger wenst te worden.

Waar kan ik terecht met ideeën voor de kinderopvang?

Heb je suggesties voor activiteiten binnen jouw kinderopvang? Denk je graag creatief mee over wat onze werking toegankelijker kan maken?
Heb je nood aan bepaalde info die passend is binnen de kinderopvang, maar waar je nu niet aan geraakt?
Ben jij een organisatie die de visie en werking van onze kinderopvang kan versterken (lees: je hebt expertise rond opvoeding, ontmoeting en je ziet een mogelijk partnerschap?)?

Aarzel dan niet contact op te nemen met de Brugfiguur Kinderopvang. Wij streven ernaar de Stedelijke kinderopvang toegankelijk te maken voor iedereen en rekenen daarvoor graag op jou!

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.