Factuur en inkomenstarief

Hoofdthemas

Hoeveel zal ik betalen? 

Binnen de Stedelijke kinderopvang betaal je een dagprijs die afhankelijk is van het gezinsinkomen: het ‘inkomenstarief’.
Via Kind en Gezin bekom je een ‘attest inkomenstarief’ en kun je nagaan hoeveel jij zal betalen.
*De prijs wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen van het laatste aanslagbiljet.

In niet-stedelijke opvang vraag je het best op het moment van de inschrijving hoe de prijs bepaald wordt. Sommigen houden rekening met het gezinsinkomen, anderen werken met een vaste prijs. Soms moet je ook betalen voor voeding, verzorgingsproducten of administratieve kosten.

In de brochure ‘Kinderopvang in Oostende’ vind je de kostprijs van elke opvangvoorziening.

! Kinderen kunnen niet starten in de opvang zonder geldig attest. In dat geval zal de opvanglocatie het maximumtarief aanrekenen.

https://www.kindengezin.be/img/kib-inkomenstarief.pdf

Hoe kan ik het attest inkomenstarief aanvragen en vanaf wanneer?

Je vraagt het attest inkomenstarief aan op de website van Kind en Gezin. Het attest kan pas aangevraagd worden ten vroegste twee maanden vóór de opvang start en uiterlijk tot 30 dagen na de start.

Werkwijze:

Wat heb je als ouder nodig?

  • een eID (elektronische identiteitskaart) van één van beide ouders met bijhorende pincode of een federaal token
  • een eID-kaartlezer
  • een persoonlijk e-mailadres

STAP 1 Registreren:

Surf naar https://mijn.kindengezin.be en klik op ‘Mijn Kind en Gezin’. Eén ouder registreert. Je ontvangt hierna een bevestigingsmail.

STAP 2 Prijs (inkomenstarief) berekenen en attest aanvragen:

Klik op ‘Bereken inkomenstarief kinderopvang’ en vraag een attest aan. Als alle stappen zijn doorlopen, wordt het attest met de ‘kindcode’ verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres.

STAP 3 Attest bezorgen aan de kinderopvang:

Bezorg het attest inkomenstarief zo vlug mogelijk aan het kinderdagverblijf/Gezinsopvang Oostende (onthaalouders).


Heb je geen aanslagbiljet, dan kun je toch een attest aanvragen. Vul het bruto-inkomen in. Hierna ontvang je het attest inkomenstarief via e-mail.

Zijn jullie als ouders niet gedomicilieerd op hetzelfde adres en brengen jullie beiden jullie kind naar de opvang, dan vraagt elke ouder afzonderlijk een attest inkomenstarief aan.

Heb je geen eID-kaartlezer/token of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met je opvanglocatie of Loket Kinderopvang.

Er komt een gezinsuitbreiding. Vanaf wanneer vraag ik de herberekening van het attest inkomenstarief aan?

Heb je al een kind dat naar een opvang gaat waar je betaalt op basis van je inkomen?
Vraag dan na de geboorte van broer of zus een herberekening van je 'Inkomenstarief' aan via het portaal ‘Mijn Kind en Gezin’.

Betaal ik een reservatiekost voor de opvang?

Binnen de Stedelijke kinderopvang betaal je geen waarborg of reservatiekost voor het reserveren van je opvangplaats.
Wél rekenen we een opzegvergoeding van 50 euro aan wanneer de opvang laattijdig wordt geannuleerd.

Wanneer ontvang ik de factuur voor de opvang?

Het kinderdagverblijf/Gezinsopvang Oostende bezorgt je maandelijks de factuur van de opvang van jouw kind de voorbije maand.
Deze factuur dien je binnen de maand te betalen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een individueel verminderd of sociaal tarief?

Voor ouders in een financieel moeilijke situatie, die de door Kind & Gezin bepaalde bijdrage niet kunnen betalen, kan het OCMW, na sociaal onderzoek, een ander tarief toekennen:

  • 50% korting op het inkomenstarief
  • tarief van € 5,32 per dag
  • tarief van € 1,67 per dag

Meer informatie vind je in de brochure onderaan.

Kun je het tarief vermeld op het attest niet betalen, dan neem je het best contact op met het éénloket van het OCMW, E. Cavellstraat 15, 059 59 10 10, onthaal@oostende.be.

Het OCMW onderzoekt jouw situatie en beslist of je een korting op het minimumtarief krijgt.
Kan dat, dan brengt het OCMW Kind en Gezin op de hoogte van deze beslissing.

Je ontvangt van Kind en Gezin een nieuw attest inkomenstarief. Jij bezorgt dit zo vlug mogelijk aan de opvanglocatie.
Het attest is geldig voor één jaar (of tot wijziging gezinssituatie) en wordt jaarlijks vernieuwd.
Op 1 januari wordt het vastgestelde bedrag geïndexeerd.

Wat als ik de factuur niet kan betalen?

Kun je de factuur niet in één keer betalen, dan kun je contact opnemen met het team Debiteuren van de Stad: T 059 25 83 55 of E debiteuren@oostende.be.
Heb je de factuur niet tijdig betaald, dan krijg je een aanmaning in de bus.

Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de verantwoordelijke van jouw opvang.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.