In de opvang

Hoofdthemas

De eerste opvangdag van mijn kind…  

De eerste dag is altijd spannend, zowel voor jou als voor je kind. Kom bij voorkeur op de eerste dag voldoende op tijd. Op die manier heb je nog even de tijd om info uit te wisselen met de kinderbegeleider.
Neem rustig afscheid van je kind. Maak het afscheidsmoment niet te lang, anders wordt het voor je kind des te moeilijker om afstand te nemen.

Overdag kun je gerust telefoneren naar de opvang om te horen hoe het gaat. De kinderbegeleiders doen er alles aan om die eerste dag voor jouw kind zo comfortabel mogelijk te maken! 

Wat breng ik mee naar de opvang?

  • voldoende luiers
  • reservekledij
  • fopspeen/knuffel die eventueel in de opvanglocatie mag blijven
  • voor je baby: voldoende flessen voor één opvangdag; moedermelk/poedermelk (liefst per dosis)
  • iets wat vertrouwd ruikt: een sjaal van mama, een tetradoek van thuis,...
  • een familiefoto
  • in de zomer: zonnehoed
  • in de winter: laarsjes
  • jas (om buiten te spelen)

Kan mijn kind vooraf komen wennen?

Een kind voelt zich veilig wanneer de opvoeding thuis en in de kinderopvang op elkaar zijn afgestemd. Daarom vinden wij wenmomenten voor het kind zeer belangrijk.

Wenmomenten worden met de ouders en de opvang afgesproken vóór de start van de opvang. We raden aan het kind twee momenten van minstens één uur samen met de ouders te laten wennen. Zo leert de opvang de gewoontes en rituelen van jouw kind. Tijdens de wenmomenten raakt het kind gewoon aan een nieuwe omgeving samen met een vertrouwd gezicht.
Het is voor ouders de gelegenheid om kennis te maken met de kinderbegeleiders/onthaalouder en de werking.

Wenmomenten zijn gratis, op voorwaarde dat de ouders aanwezig blijven in het kinderdagverblijf of bij de onthaalouder. 
Ook bij een dringende opvangvraag wordt er naar een geschikt wenmoment gezocht.

Kan ik verder borstvoeding geven in de opvang?

Natuurlijk! Je kan jouw kind komen voeden in de opvang. Bespreek dit met de opvang. 

Geef je enkel nog ’s morgens en ’s avonds borstvoeding? Breng dan de afgekolfde melk voor overdag in een koeltas mee naar de opvang. De opvang bewaart deze in de koelkast. We houden rekening met het eetritme van je kind.

Vragen rond borstvoeding? De opvang helpt je met plezier! De Stedelijke kinderdagverblijven dragen samen met enkele onthaalouders het label van Borstvoedingsvriendelijke Organisatie.

Ik wil de opvang vroegtijdig stopzetten. Wat nu?  

Ouders kunnen het opvangplan stopzetten door dit minstens één maand vooraf te melden. De stopzetting moet  je schriftelijk meedelen aan het kinderdagverblijf/ dienst Gezinsopvang Oostende.
Voor afwezigheden zonder attest of geldige reden wordt een vergoeding aangerekend, afhankelijk van de gereserveerde aanwezigheidsduur in het opvangplan.

Wat als ik niet tevreden ben van de opvanglocatie?

Bespreek je ontevredenheid in eerste instantie met de kinderbegeleider of onthaalouder .
Leidt dit gesprek tot geen oplossing of heb je als ouder meer specifieke klachten ten aanzien van de werking, licht dan de leidinggevende van het kinderdagverblijf of de dienst Gezinsopvang Oostende in.

Als ouder kun je schriftelijk een klacht indienen bij de verantwoordelijken binnen de opvang of via het formulier ‘Meldingsbrief’.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.