Inschrijven

Hoofdthemas

Wanneer ga ik op zoek naar kinderopvang?

Je doet best zo vroeg mogelijk een aanvraag voor kinderopvang. Dit is bij het begin van de zwangerschap of zodra je weet dat je opvang nodig hebt. Zorg dat je hiertoe de vermoedelijke geboortedatum weet.

Uit welke kinderopvang kan ik kiezen?

Baby’s en peuters kunnen zowel opgevangen worden in een gezinsopvang als in een groepsopvang.

In de gezinsopvang wordt het kind opgevangen door een onthaalouder in de eigen woning waarbij maximaal acht kinderen gelijktijdig aanwezig zijn.

Samenwerkende onthaalouders mogen maximaal 18 kinderen gelijktijdig opvangen.

Binnen gezinsopvang worden kinderen van 0 tot 3 jaar samen opgevangen. Gezinsopvang is een dienst voor onthaalouders die instaat voor de pedagogische ondersteuning en begeleiding van aangesloten onthaalouders. Elke onthaalouder heeft zijn eigen (regio)verantwoordelijke. De regioverantwoordelijke gaat regelmatig op huisbezoek bij de onthaalouder thuis.

Er zijn een 30-tal onthaalouders aangesloten bij Gezinsopvang waarvan 1 initiatief met samenwerkende onthaalouders. 

Groepsopvang gaat door in een kinderdagverblijf. Daar vangt men kinderen op in verschillende leefgroepen waarbij minimaal 9 kinderen en maximaal 18 kinderen tegelijk aanwezig zijn.

In sommige kinderdagverblijven zijn de leefgroepen verticaal (kinderen van 0 tot 3  jaar samen in één groep). Andere kinderdagverblijven werken met horizontale leeftijdsgroepen (kinderen van dezelfde leeftijdscategorie in één groep).


Stad Oostende organiseert zelf kinderopvang  in de stedelijke kinderdagverblijven. Daarnaast zijn er ook niet-stedelijke kinderdagverblijven (private aanbieders).

Hoe schrijf ik in voor kinderopvang?

 De wijze van inschrijven is afhankelijk van de organisator van kinderopvang:

Het volledige aanbod aan niet-stedelijke kinderopvang vind je hier of in de brochure ‘Kinderopvang in Oostende’.

 • Wil je opvang binnen de Stedelijke kinderopvang, dan schrijf je je in via het loket Kinderopvang:
  • online via http://kinderopvang.oostende.be
  • telefonisch of na afspraak bij het loket Kinderopvang
   • Telefoneer en maak een afspraak met het loket Kinderopvang: Stadhuis, Vindictivelaan 1 , 8400 Oostende, 059 70 64 99 of T 0800 1 8400 (kies optie 1 / gratis)
   • E loketkinderopvang@oostende.be
   • Breng mee: rijksregisternummer(s), adres, telefoonnummer(s) en mailadres(sen)

Tips bij het invullen van jouw aanvraag:

 • Vul altijd de maximale uren in die je nodig hebt.
 • Kun je flexibel omgaan met de dagen en uren, noteer dit dan als opmerking.
 • Kies de wijken die voor jou bereikbaar zijn.
 • Geef zo nodig extra info mee in de aanvraag die van belang is voor jouw behoefte aan opvang.
 • De communicatie rond jouw opvangvraag verloopt vlotter als je een mailadres opgeeft.
 • Is er extra opvolging of ondersteuning (in kader van sociale of pedagogische context) gewenst binnen de Kinderopvang, vraag dan naar de Brugfiguur Kinderopvang (T 0492 34 12 97) of bespreek dit bij het loket Kinderopvang. De Brugfiguur kan jou verder op weg helpen.

Hoe pas ik mijn aanvraag voor Stedelijke kinderopvang aan?

Je kunt jouw aanvraag voor de Stedelijke kinderopvang zelf aanpassen via jouw digitaal dossier:

 • Log in op je dossier via http://kinderopvang.oostende.be.
 • Ga naar de pagina met de gegevens die je wil aanpassen.
 • Klik op ‘Bewerken’ en noteer de nieuwe gegevens.

Of neem contact op met het loket Kinderopvang via T 0499 55 62 11 of T 0800 1 8400 (kies optie 1 / gratis)

of via E loketkinderopvang@oostende.be

Hoe maak ik meer kans op een opvangplaats?

 • dien je aanvraag in zodra je zwanger bent
 • duid in je aanvraag meerdere wijken aan
 • duid zowel gezinsopvang als groepsopvang aan
 • zoek opvang zowel in de omgeving van je woning als van je werk
 • pas je dossier altijd aan wanneer je situatie is veranderd, bijvoorbeeld: andere werkuren, startdatum,…
 • schrijf ook in bij de niet-stedelijke kinderopvanginitiatieven

Kan ik een voorkeur opgeven voor een specifieke onthaalouder/kinderdagverblijf?

Je kunt je voorkeur opgeven bij de ‘opmerkingen’ in je digitale aanvraag. Wij kunnen wel niet garanderen dat we tegemoet kunnen komen aan je vraag.

Bij het toekennen van de opvangplaatsen respecteren wij steeds de volgorde van de wachtlijst en de wettelijke voorrangsregels.
Heb je hier vragen over, contacteer dan het loket Kinderopvang.

Hoe weet ik op de hoeveelste plaats ik op de wachtlijst sta?

Je plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van aanvraag en andere factoren die betrekking hebben op jouw gezinssituatie.

Wil je meer weten over de status van jouw aanvraag, neem dan contact op met loket Kinderopvang.

Wanneer weet ik of er plaats is?

Tussen de 8 en 6 maanden vóór de gewenste startdatum van de opvang ontvang je een antwoord via mail, brief en/of sms.

Elke opvangvoorziening uit de wijken van je voorkeur, bezorgt je een antwoord. Dit kan voor elke opvanglocatie op een verschillend moment zijn.

Ik heb bericht gekregen van Stad Oostende met een voorstel tot opvang. Wat doe ik nu?

Stap 1:

Log in via jouw digitaal dossier om het voorstel te bekijken of neem contact op met loket Kinderopvang.

Het voorstel bekijken via jouw digitaal dossier:

Stap 2:

Contacteer de opvanglocatie en maak een afspraak om op bezoek te gaan.

Je hebt hiervoor 14 dagen de tijd. Reageer je later, dan kan het voorstel al aan iemand anders aangeboden zijn.

Stap 3:

Breng een bezoek aan de opvanglocatie.

Daarna kan je laten weten of de opvang voldoet aan jouw vraag en het voorstel reserveren.
Voor opvang bij een onthaalouder bevestig je dit via Gezinsopvang, voor opvang in een kinderdagverblijf op de locatie zelf.

Ik ben ingeschreven op de wachtlijst en heb plaats gevonden bij een niet-stedelijke kinderopvang? Moet ik iets doen?

Heb je ondertussen ergens anders opvang gevonden? Laat dit zeker weten!

Je kunt jouw aanvraag voor de stedelijke kinderopvang zelf annuleren via jouw digitaal dossier:

Of neem contact op met het loket Kinderopvang via T 0499 55 62 11 of T 0800 1 8400 (kies optie 1 / gratis)

of via E loketkinderopvang@oostende.be

Als ik de plaats in de opvang bevestig, kan ik dan later nog kiezen voor een andere opvanglocatie?

Als je jouw plaats bevestigt in één van de stedelijke opvanglocaties, dan krijg je geen voorstellen meer aangeboden vanuit andere locaties.

Een overstap naar een andere stedelijke opvanglocatie laten we enkel met uitzondering toe.
Bespreek met de verantwoordelijke waarom je van opvang zou willen veranderen.
We nemen jouw vraag op en handelen daarbij steeds vanuit het belang van het kind.

Kan ik terug plaats krijgen in de opvanglocatie waar mijn ouder kind enkele jaren geleden zat?

Er wordt voorrang gegeven aan broers of zussen zolang de kinderen gelijktijdig in de opvang aanwezig zullen zijn.

Heb je geen kind meer in het kinderdagverblijf, dan krijg je geen voorrang en kunnen wij de opvang van je jongste kind in dezelfde opvanglocatie niet garanderen. 

Kan ik terecht in de kinderopvang met een kind met een specifieke zorgbehoefte?

Elk kind is welkom in de opvang, ook kinderen die wat extra zorg of ondersteuning nodig hebben.

Als ouder kan je ervoor kiezen om je kind te laten opvangen samen met andere kinderen die geen specifieke zorgbehoefte hebben (= inclusieve kinderopvang).

Voor ons is het belangrijk dat het kind zich goed voelt en dat het kind de zorg en aandacht krijgt dat het nodig heeft. Het moet uiteraard ook haalbaar zijn voor onze kinderbegeleiders om de nodige zorg en aandacht te geven.

Praat hierover met de Brugfiguur Kinderopvang vóór of bij aanvang van de opvang. De Brugfiguur Kinderopvang kan zo jouw noden en bezorgdheden als ouder, de specifieke behoefte van jouw kind en de mogelijkheden van het personeel zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

Je kan de Brugfiguur Kinderopvang contacteren via T 0492 34 12 97 of T 0800 1 8400 (kies optie 1 / gratis)

E brugfiguurkinderopvang@oostende.be.

Wat bij verlies van je kind?

Liep het bij jouw zwangerschap, bij de geboorte of na de geboorte van je kind en je bent reeds op de wachtlijst geregistreerd?
Dan laat je het best zo snel mogelijk jouw opvangvraag annuleren. Zo vermijd je dat je nog correspondentie ontvangt rond deze opvangvraag.

Je kunt jouw aanvraag zelf annuleren via jouw digitaal dossier:

Of neem contact op met het loket Kinderopvang via T 0499 55 62 11 of T 0800 1 8400 (kies optie 1 / gratis)

of via E loketkinderopvang@oostende.be

De geannuleerde aanvraag blijft zichtbaar in jouw digitaal dossier. Wil je dit liever niet, geef dit dan door aan het Loket Kinderopvang. Wij kunnen de opvangvraag verwijderen.

Kan ik de opvangdagen en de startdatum nog wijzigen?

Zolang je aanvraag niet werd behandeld, kun je jouw opvangvraag wijzigen.

Let op! Wens je een vroegere startdatum, dan is het mogelijk dat de plaatsen voor deze maand al zijn ingevuld.

Werd jouw opvangvoorstel al bevestigd, dan kan de startdatum maximaal één maand afwijken van het gereserveerde opvangplan.

Het aantal gereserveerde opvangdagen kan nadien nog verminderen mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand. Verhogen van het aantal opvangdagen is alleen mogelijk indien er nog openstaande plaatsen zijn in de opvanglocatie.

Vanuit het belang van het kind, vragen wij je minstens vier dagdelen opvang aan te vragen. Zo kan je kind gemakkelijker wennen aan de opvang.

Geen plaats! Wat nu?

Je kan in jouw digitaal dossier andere wijk(en) aanduiden waardoor je opnieuw in aanmerking kan komen voor één of meerdere opvanginitiatieven die in deze wijk(en) zijn gevestigd.

Zolang je opvang zoekt, blijft jouw aanvraag op de wachtlijst staan.
Komt er later toch een plaats vrij, dan contacteert het loket Kinderopvang jou.

Tip: Schrijf je ook in bij de niet-stedelijke kinderopvang. Het volledige aanbod van kinderopvang vind je terug op www.oostende.be/kinderopvang of in de brochure ‘Kinderopvang in Oostende’.

Wat is een toeleider en hoe kan men toeleider worden?

Een toeleider kinderopvang kan een aanvraag kinderopvang doen voor iemand anders (de ‘cliënt’ of hier de ouder).
Een toeleider is iemand die het gezin professioneel opvolgt, bij voorbeeld in het kader van maatschappelijke dienstverlening, contextbegeleiding, begeleiding naar tewerkstelling.

Vraag een  gebruikersnaam als toeleider en wachtwoord aan via loketkinderopvang@oostende.be. Nadien ontvang je een mail met jouw logingegevens.
Na registratie van de opvangaanvraag kun je mee de communicatie vanuit het loket Kinderopvang naar het gezin toe opvolgen.

Voor ouders die zelf moeilijk in staat zijn om de status van hun opvangaanvraag op te volgen, kan dit een grote hulp betekenen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.