Kinderopvang vanaf 4 mei: wat moet je weten?

Vanaf 4 mei gaan heel wat bedrijven opnieuw open. Op 11 mei volgen de winkels en op 18 mei gaan de scholen ook geleidelijk weer open. We plaatsen alle afspraken in verband met kinderopvang op een rijtje.

Ouders die vanaf 4 mei opnieuw buitenshuis aan het werk gaan, kunnen terug een beroep doen op de kinderopvang. Dit betekent dat er opnieuw meer kinderen naar de opvang zullen komen.

Wij kiezen er voor om een stapsgewijze terugkeer te organiseren.
Je kan -in gesprek met de kinderopvanglocatie- ervoor kiezen om je opvangplan geleidelijk op te bouwen (met bijvoorbeeld halve dagen).

We zetten graag op een rij welke kinderen vanaf 4 mei welkom zijn in de kinderopvang, volgens de richtlijnen van Kind en Gezin. Dat zijn:

 • Kinderen van ouders die buitenshuis gaan werken, niet enkel in cruciale beroepen en essentiële sectoren. Eén ouder die buitenshuis werkt is voldoende.
 • Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, waar er sprake is van onveiligheid en geweld in een moeilijke thuissituatie. Ook werkende alleenstaande ouders horen hier onder.
 • Kinderen voor wie er geen enkele ander opvang mogelijk is.

Neem contact op met jouw kinderdagverblijf of onthaalouder en bekijk samen wat mogelijk is.

Kinderen van ouders die beiden van thuis uit werken zullen pas vanaf 18 mei terug naar de opvang kunnen. Deze maatregel is nodig om:

 • De druk op de kinderopvang werkbaar te houden.
 • De terugkeer voor de kinderen zelf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Jonge kinderen moeten terug wennen aan de opvang en kunnen misschien moeite ondervinden bij de herstart.
 • De kinderopvang zo veilig mogelijk te laten verlopen, met respect voor de contactbubbels.

Zolang de coronamaatregelen gelden moeten ouders die hun kinderen verplicht of vrijwillig thuishouden niet betalen voor de afwezigheidsdagen. Ouders verliezen ook geen respijtdagen. Dit geldt momenteel tot 8 juni. Wanneer er terug respijtdagen aangerekend worden, laten we je schriftelijk weten via brief.

Omdat er vanaf 4 mei opnieuw meer kinderen naar de opvang komen, is er extra aandacht voor de veiligheid. De geldende maatregelen rond de contactbubbels en de hygiëne blijven gelden. Bijkomend vragen we aan ouders om:

 • Een mond- en neusbedekking te dragen tijdens de breng- en haalmomenten. Kinderbegeleiders zullen ook een mond- en neusbedekking dragen. Dit wordt ook geafficheerd in het kinderdagverblijf of bij de onthaalouder.
 • Een veilige afstand te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang.
 • De leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden. Enkel voor wenmomenten kan dit bekeken worden.
 • Slechts met 1 en liefst steeds dezelfde persoon te komen voor de breng- en haalmomenten.
 • Zieke kinderen blijven steeds thuis en horen niet in de opvang.

Bij vragen of onduidelijkheden kun je steeds contact opnemen met jouw kinderdagverblijf of onthaalouder. Kind en Gezin kan je contacteren via corona@opgroeien.be

Gepubliceerd op donderdag 30 april 2020 18.00 u.