KiVa voor lager onderwijs. Jouw school toch ook?

Hoofdthemas

Samen met de scholen willen we het pesten in het onderwijs wegwerken.
De Stad investeert daarom in KiVa, een traject voor het lager onderwijs, dat gratis aangeboden wordt.

‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren.

KiVa is bovendien vernieuwend en attractief. Het gebruiksklare materiaal en de opleiding mikken op het voorkomen én aanpakken van pestproblemen en sluit aan bij de eindtermen van het lager onderwijs.

Het preventieve luik bestaat uit een pakket van uitgewerkte lessen, een computerspel voor leerlingen (en ouders) en een intensieve training voor leerkrachten.

KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleert kinderen tot het ontwikkelen van een gevoelstaal, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen voor zichzelf en anderen.

Om pestincidenten zo snel mogelijk te laten stoppen, wordt een kleine groep leerkrachten getraind in het opvangen, bespreken en opvolgen van incidenten.

KiVa trekt hierbij de kaart van een oplossingsgerichte aanpak: de veiligheid van slachtoffers moet immers zo snel mogelijk worden hersteld.

KiVa-scholen maken er een punt van om ook ouders goed te informeren en als opvoedingspartners bij de schoolaanpak te betrekken.

Meer informatie?
Kristel Pylyser
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
T 059 25 89 55
kristel.pylyser@oostende.be