Klimaatpioniers voor een leefbaar en klimaatneutraal Oostende

Een maand geleden gaf Stad Oostende het startschot voor de opmaak van een ambitieus klimaatplan 'Leefbaar Oostende'. De bedoeling is om van Oostende een klimaatneutrale en meer leefbare stad te maken tegen 2050. Eén van de eerste stappen is de inzet van zogenaamde 'Klimaatpioniers'.

Deze zomer werd het startschot gegeven voor de opmaak van het klimaatplan 'Leefbaar Oostende'. De ambitie is om Oostende tegen 2050 klimaatneutraal en meer leefbaar te maken.

Klimaatpioniers

Sinds 2019 wisselen Oostendse 'Klimaatpioniers’ kennis uit over de manier waarop we de klimaatuitdagingen het beste aanpakken. De Klimaatpioniers zijn een groep burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en verenigingen die elk op hun manier een steentje willen bijdragen tot een leefbaar en klimaatneutraal Oostende. De Klimaatpioniers kennen een open lidmaatschap: tijdens het traject komen er voor iedereen kansen om met ideeën en acties bij te dragen aan 'Leefbaar Oostende'. Het Energiehuis en de Stad Oostende bouwen verder op de ideeën van de Klimaatpioniers om het klimaatplan op te maken.

In het voorjaar van 2021 moet het klimaatplan 'Leefbaar Oostende' klaar zijn en zullen verschillende concrete acties starten. Ook dan krijgen de Klimaatpioniers een belangrijke rol: zij zullen zelf meewerken aan een aantal acties, maar tegelijk kritisch mee opvolgen of de resultaten worden behaald.

'Leefbaar Oostende': plan met brede focus

Stad Oostende is de drijvende kracht achter het klimaatplan 'Leefbaar Oostende', maar wil voor dit plan uitdrukkelijk samenwerken met de bedrijfswereld, verenigingen, het onderwijs, experten... Het is de bedoeling om de volledige Oostendse gemeenschap te betrekken bij het plan.

Om zoveel mogelijk input te krijgen vanuit verschillende hoeken, zullen de Klimaatpioniers per thema werkateliers organiseren. Onderwerpen als mobiliteit (fietspaden, autoverkeer,…), wonen, industrie, horeca,… komen daar op tafel. De ideeën en opmerkingen vanuit die werkateliers worden vervolgens meegenomen om de concrete acties in het klimaatplan voor te bereiden.

Interactieve webpagina

Om de Oostendenaars én iedereen die betrokken is bij het klimaatplan op de hoogte te houden, werd de website www.oostende.be/leefbaaroostende gelanceerd. Die website bevat alle nieuws en aankondigingen van evenementen in verband met 'Leefbaar Oostende'. Regelmatig zullen er nieuwe acties  verschijnen waarbij niet alleen inwoners maar ook bedrijven en verenigingen zelf zullen kunnen aangeven hoe ze willen meehelpen.

Gepubliceerd op donderdag 3 september 2020 0.00 u.