Kunstacademie aan Zee

Kunstacademie aan Zee

Hoofdthemas

  Heropstart lessen in het DKO na de paasvakantie

  Samen met de onderwijspartners beslisten minister van Onderwijs Ben Weyts en het Overlegcomité om het derde trimester in het onderwijs te starten zoals tijdens het tweede trimester.

  Het deeltijds kunstonderwijs start na de paasvakantie terug op volgens de bestaande richtlijnen van code rood.

  Concreet betekent dit dat alle leerlingen van de eerste en de tweede graad opnieuw les krijgen in groepen van maximaal 10 leerlingen. De groepen die werden samengesteld voor de paasvakantie blijven behouden. De lessen gaan dus nog steeds door op afspraak en de planning wordt doorgeven door de betrokken leerkracht via mail / classroom.

  De leerlingen van de 3e en de 4e graad krijgen nog steeds les in groepen van maximaal 4 leerlingen. Ook hier gaan de lessen nog steeds door op afspraak en worden de lesmomenten gecommuniceerd door de atelierleerkracht via mail / classroom.

  De mondmaskerplicht voor -12 jarigen blijft nog steeds van kracht in het deeltijds kunstonderwijs.

  Alle leerlingen vanaf 10 jaar (= geboren in 2010 of eerder) en hun klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn in de klas, zijn verplicht om een mondmasker te dragen tijdens de les en in alle binnenruimten.

  Tot slot blijft ook het advies betreffende de buitenschoolse activiteiten van kinderen / jongeren nog steeds van kracht. Men adviseert kinderen en jongeren te kiezen voor één buitenschoolse activiteit of hobby. Zo wordt het aantal wisselende contacten zoveel mogelijk beperkt. M.a.w. de klasgroepen die samengesteld werden voor de paasvakantie blijven behouden.

  Mogen we er op aandringen om deze maatregel te respecteren in het belang van zowel de leerlingen als van het personeel. Dit is nodig om de school te kunnen openhouden en leerlingen verder fysiek te mogen blijven ontvangen.

  Bij vragen of twijfel, aarzel niet om contact op te nemen met het secretariaat of met de leerkracht (telefonisch of via mail).

  Dank alvast voor het vertrouwen!

  In naam van het voltallige team,

  Rik Delrue                                                                             

  waarnemend directeur Kunstacademie aan Zee          

  Kunstacademie aan Zee (KaZ)

  In Oostende biedt de Kunstacademie aan Zee, kort KaZ, meerdere mogelijkheden binnen de beeldende en audiovisuele kunsten aan en dit zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassen. Er wordt vertrokken vanuit een sterk artistiek-pedagogisch project, waarbij naast de muzische competenties, veel aandacht geschonken wordt aan de eigenheid en de persoonlijke mogelijkheden van de leerling. Naast het educatieve wordt ook het sociale aspect en het belang van het samen beleven of beoefenen, niet onderschat. Door haar visie en invulling rond het gegeven 'kunstbeleving - kunstbeoefening', speelt de kunstacademie een belangrijke rol in de actieve cultuurparticipatie. Er zijn voor kinderen en jongeren naast algemene ateliers ook specifieke opties of medialabs mogelijk, voor volwassenen kun je kiezen voor een algemene initiatie, een opleiding tot beeldend kunstenaar of een specialisatietraject.

  Er wordt steeds gezocht naar diverse mogelijkheden om deelname voor iedereen te bevorderen, door een breed en democratisch draagvlak te bieden aan een zeer divers publiek.  Ondertussen kan de Kunstacademie jaarlijks rekenen op het enthousiasme van bijna duizend geëngageerde leerlingen.

  Contact

  Openingsuren

  Vandaag

  Gesloten

  Morgen

  Gesloten
  Alle openingsuren