Beeldende en Audiovisuele Cultuur

Beeldende en Audiovisuele Cultuur 

Omdat het huidige artistieke landschap steeds sneller evolueert, en interpretaties van zowel hedendaagse als klassieke kunst afhankelijk zijn van het sociale en culturele, is een brede benadering noodzakelijk voor wie zich wil verdiepen in de hedendaagse beeldende kunst. Het gaat vooral over het begrijpen van de evolutie binnen de kunst, een inzicht krijgen in het denken van de kunstenaar en het proberen lezen van beelden en/of kunstwerken.

'Beeldende en Audiovisuele Cultuur' (BAC) is een recente kortlopende opleiding binnen de Beeldende en Audiovisuele Kunst en richt zich tot volwassenen. Op de Kunstacademie aan Zee wordt de cursus tweewekelijks in blokken van 4 uur ingericht, en dit over 3 leerjaren. Specifiek wordt gekeken naar diverse facetten vanuit de kunsten, de bredere beeldende cultuur en de kunstfilosofie. Ook is aandacht voor actuele evoluties, themagebonden relaties, actuele expo's en artistieke evenementen. De opleiding is hoofdzakelijk theoretisch, maar er is een rechtstreekse aansluiting met lezingen en/of pedagogische uitstappen van de ateliers van de vierde graad.