Cross-over atelier

Vierde graad optie Cross-over atelier

Omdat er in het huidige artistieke landschap steeds meer overlappingen zijn en kunstenaars meer multimediaal denken, is de mogelijkheid van cross-overs in het leven geroepen. Dit volwaardig traject vertrekt vanuit 2 opties, waarbij beide elkaar voeden om zo tot een nieuwe beeldtaal te komen, een nieuw persoonlijk traject, een breder artistiek onderzoek. Leerlingen worden hierin begeleid door een mentor en de vakleerkrachten en kunnen in samenspraak een eigen parcours uitstippelen.

Wie zich geroepen voelt, moet zich inschrijven voor een oriëntatiegesprek en dient een motivatiebundel voor te bereiden. Meer info hieromtrent kan verkregen worden op het secretariaat of bij de atelierleerkracht. Tijdens het oriëntatiegesprek is het de bedoeling dat de kandidaat leerling zijn aanvraag komt verduidelijken aan de hand van een portfolio (motivatiebundel). De leerling krijgt de kans zijn / haar mogelijk  traject, onderzoek, project…te omschrijven. Zo kan ook duidelijk worden of dit parcours een interessante aanvulling kan zijn waarbij de intentie om binnen eigen werk  twee opties te combineren duidelijk is. Tegelijkertijd kan er ook bijgestuurd worden en bekeken worden welke twee opties uiteindelijk het best bij zijn / haar profiel passen.

Wie zich graag zou inschrijven voor een oriëntatiegesprek moet een afspraak maken. Dit gebeurt telefonisch via het secretariaat (059/70.65.83). Een afspraak maken kan tijdens de openingsuren van de school en dit t.e.m. 30 juni 2021 of tijdens de inschrijvingsperiode in september 2021.

Eind augustus worden de kandidaten op de hoogte gebracht van de resultaten van dit gesprek. Vanaf 1 september 2021 kan ingeschreven worden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.