Cross-over atelier

Vierde graad optie Cross-over atelier

Omdat er in het huidige artistieke landschap steeds meer overlappingen zijn en kunstenaars meer multimediaal denken, is de mogelijkheid van cross-overs in het leven geroepen. Dit volwaardig traject vertrekt vanuit 2 opties, waarbij beide elkaar voeden om ze tot een nieuwe beeldtaal te komen, een nieuw persoonlijk traject, een breder artistiek onderzoek. Leerlingen worden hierin begeleid door de betrokken vakleerkrachten en kunnen in samenspraak een eigen parcours uitstippelen. Vooraf is een beperkt dossier nodig waarbij de leerling een traject, een onderzoek, een project... uitstippelt, waarbij duidelijk wordt dat dit parcours een interessante aanvulling is.