Vierde graad optie Cross-over atelier

Omdat er in het huidige artistieke landschap steeds meer overlappingen zijn en kunstenaars meer multimediaal denken, is de mogelijkheid van cross-overs in het leven geroepen. Dit volwaardig traject vertrekt vanuit 2 opties, waarbij beide elkaar voeden om ze tot een nieuwe beeldtaal te komen, een nieuw persoonlijk traject, een breder artistiek onderzoek. Leerlingen worden hierin begeleid door de betrokken vakleerkrachten en kunnen in samenspraak een eigen parcours uitstippelen. Vooraf is een beperkt dossier nodig waarbij de leerling een traject, een onderzoek, een project... uitstippelt, waarbij duidelijk wordt dat dit parcours een interessante aanvulling is en waarbij de intentie om binnen eigen werk de twee opties te combineren duidelijk is.

 

Wie zich kandidaat wil stellen, dient een aanvraag en motivatiedossier in. De motivatie kan zeer divers zijn, De mogelijke cross-overs kunnen in samenspraak variëren, afhankelijk van het advies van de begeleidende leerkrachten. Naast de evaluatie van de ingediende bundels is ook de capaciteit van de betrokken ateliers bepalend.

 

Voor aanvragen voor het academiejaar 20-21 wordt de bundel beperkt tot een invulformulier. Je motiveert kort waarom je kiest voor de optie Cross-over atelier en eventueel welke mogelijkheden je ziet. Deze motivatie illustreert vooral welk traject voor jou belangrijk is en waar je mogelijkheden ziet om vanuit een combinatie van twee opties verder te groeien. Formulieren kunnen digitaal aangevraagd en ingediend worden (kunstacademie@soo.be)  tot 30 juni 2020, of tijdens de inschrijfperiode in september 2020. Eind augustus worden de eerste ingediende dossiers geëvalueerd, Je krijgt kort na evaluatie bericht van de beoordeling, en kan dan eventueel inschrijven.