Online inschrijvingen Kunstacademie Aan Zee

Inschrijving schooljaar 2020-2021 voor iedereen (huidige en nieuwe leerlingen)

De online inschrijvingen zijn afgesloten.

Voor meer info:

kunstacademie@soo.be

059 70 65 83 

Inschrijvingsgeld volgend schooljaar (2020-2021)

Leeftijd Reductie dkoDKO-deelname via Uitpas
- 18 jaar71 euro47 euro22 euro

Van 18 jaar t/m 24 jaar

137 euro 27 euro
Vanaf 25 jaar 321 euro137 euro64 euro

Schoolpakket

38 euro

(enkel voor leerlingen eerste, tweede en derde graad)


De bedragen worden elk jaar door het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap aangepast aan de index van februari, afgerond naar de hogere eenheid.

DKO-reducties

DKO REDUCTIES
Jongeren - ander lid leefeenheid betaaldInschrijvingsgeld al heeft betaald - inschrijvingsfiche van dezelfde of andere academie
Jongeren – bijkomend studierichtingInschrijvingsgeld al heeft betaald - inschrijvingsfiche van dezelfde of andere academie
Volledig werklozen- een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Uitpas met kansenstatuut voor niet inwoners van Oostende- een Uitpas met kansenstatuut op naam
Leefloners- een attest uitgereikt door het OCMW
een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;- een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen
Personen met een beperking

- een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen meteen handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst SocialeZekerheid

- een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid;

- een geldig European Disability Card

begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %);

- een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op hetcriterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’

- een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal Agentschap voor deKinderbijslag  Famifed  als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%

Residenten gezinsvervangend tehuis- een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van deinstelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft
Erkende politieke vluchtelingen

- een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen ende Staatlozen. Op dit attest moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’vermeld staan

- een identiteitsbewijs voor vreemdelingen 

Arbeidsongeschiktheid

- een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%

- een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van“vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat eenvalide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”

Verhoogde tegemoetkoming - een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfondsdat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt

 

Info in verband met Kunstkans en reducties via Uitpas kan verkregen worden bij De Wegwijzer, Open Huis voor onderwijs en vrije tijd 

De Wegwijzer
Stadhuis
Vindictivelaan1
8400 Oostende
059 80 55 00
dewegwijzer@oostende.be

Aankoop schoolpakket en inschrijvingen op afspraak

Men kan ENKEL en alleen op AFSPRAAK op het secretariaat van de hoofdschool. Dit voor info, aankoop schoolpakket en eventueel inschrijving.

Een afspraak MOET vooraf gemaakt worden via 059/70.65.83

Lessenroosters

Contact

Openingsuren

Vandaag

Gesloten

Morgen

Gesloten
Alle openingsuren