Interactieve Media

Vierde graad optie Interactieve Media

Er wordt in dit atelier vooral geëxperimenteerd met de grenzen van de digitale media, techniek en de relatie met de toeschouwer. Je maakt natuurlijk gebruik van diverse elementen zoals allerlei soft- en hardware, bewegend beeld, programmatie, beeldmanipulatie, installatie, geluid en vele andere aspecten van hedendaagse beeldcultuur, maar ook het zuivere concept komt aan bod. Centraal staat de creativiteit en het denken buiten de machine. Het aftasten van de definitie, met respect voor ieders visie en talent. Gebruik van diverse media via kruisbestuiving en interactie met de toeschouwer wordt aangemoedigd. Artistieke en technische voorkennis en persoonlijke interesse, bepalen mee het parcours van de student. De nadruk ligt in het begin van het traject vooral op het (leer)proces, een bredere bagage leidt uiteindelijk tot een gelaagder resultaat. Er wordt zowel in groep als individueel gewerkt. Het einddoel van het atelier blijft het creëren van vrij hedendaags artistiek werk, over de mogelijkheden of grenzen van de media heen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.