Keramiek

Vierde graad optie Keramiek

Aan de hand van kleine soms repetitieve opdrachten en het herhalende karakter ervan kunnen leerlingen zich in de eerste twee jaren de specifieke basistechnieken van keramiek eigen maken. Naast de puur technische benadering staat ook het zichzelf kunnen situeren binnen het keramische landschap centraal. In een volgende fase worden leerlingen begeleid in de uitwerking van een persoonlijk project, waarbij op een vrij zelfstandige basis, vanuit eigen interesses, een ruimer concept uitgewerkt wordt. Er wordt gekeken welke accenten mogelijk zijn en eigen verworvenheden worden afgetoetst. In een laatste fase worden de leerlingen individueel begeleid in de uitwerking van een persoonlijk project. De opgedane kennis van de vorige jaren zowel op technisch als op inhoudelijk vlak komen aan bod. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerlingen op een vrij zelfstandige basis een ruimer concept uitwerken, vanuit hun persoonlijke interessesfeer (maatschappij-kritisch, sociaal-bewogen, …). De gerichte discussies met leerkracht(en), maar ook vooral met medeleerlingen, het onderling overleg, de diverse experimenten, toonmomenten of projecten, ondersteunen de uitwerking ervan.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.