Tekenkunst

Vierde graad optie Tekenkunst

Tekenkunst is een uitdrukkingsmiddel waarbij ontwikkeling en zelfontdekking belangrijk zijn. Het wordt al te dikwijls enkel geassocieerd met de voorbereidende studie of het zuivere waarnemingstekenen, maar tekenkunst heeft sedert de twintigste eeuw een plaats in de actuele kunst verworven. Men spreekt niet meer van een louter functionele, maar een ‘autonome’ kunstdiscipline. Het is plastisch vormgeven en ruimte creëren, inhoud verbeelden, omgaan met verschillende technieken, materialen doelgericht uitproberen, omgaan met figuratie, abstractie, het metier en het experiment, waarneming, vormstudie, kleurweergave … maar ook het speelse of dwingende karakter, de creativiteit en de fantasie, expressie en vaardigheden, het kritisch leren zien en waarnemen. Grenzen vervagen en alles wordt mogelijk. Via een aantal spelregels die binnen gerichte opdrachten ruim aan bod komen leer je een basisvocabularium, een doorzicht en inzicht. Het verkennen van het medium verloopt over de jaren verder door een aanbod van diverse mogelijkheden, alsook via de confrontatie met het levend model in de figuurstudie of opdrachten die al dan niet grensoverschrijdend zijn van aard. Tekenkunst is een exploratie die ook toegang biedt tot andere disciplines en daarin een nieuwe vorm kan aannemen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.