Volwassenen Specialisatie

Specialisatie aanbod volwassenen

Leerlingen die een volledig parcours afgelegd hebben binnen een optie of de competenties behaald hebben en die nood hebben aan extra verdieping, verbreding of het fijnstemmen van eigen artistieke identiteit en beeldtaal, krijgen de mogelijkheid te specialiseren. Er wordt zeer individueel begeleid, maar er wordt ook van de leerling een ruime basiskennis en zelfstandigheid verwacht. Er is vooraf een beperkt dossier nodig waarin de leerling een traject, onderzoek, project… uitstippelt, waarbij duidelijk wordt dat specialiseren een interessante aanvulling is voor het reeds doorlopen parcours. Over de twee jaren specialisatie is het de bedoeling dat leerlingen een persoonlijk en zelfstandig proces afwerken, vertrekkend vanuit de eigen artistieke context. Dit kan zowel als professionalisering of als onderzoekstraject.

 

Wie zich kandidaat wil stellen, dient een aanvraag en motivatiedossier in. De motivatie om te specialiseren kan zeer divers zijn, centraal staat een verdieping, een verbreding, een professionalisering van wat men reeds verworven heeft. Naast de evaluatie van de ingediende bundels, is ook de capaciteit van de betrokken ateliers bepalend.

 

Voor aanvragen voor het academiejaar 2020-2021 wordt de bundel uitzonderlijk beperkt tot een invulformulier. Je motiveert kort waarom je in de optie wil specialiseren en eventueel welke mogelijkheden je ziet. Formulieren kunnen digitaal aangevraagd en ingediend worden (kunstacademie@soo.be)  tot 30 juni 2020, of tijdens de inschrijfperiode in september 2020. Je krijgt kort na indienen en na evaluatie bericht van de beoordeling, en kan dan eventueel direct inschrijven.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.