Aanpassing mondmaskerplicht voor -12 jarigen in het DKO (uiterlijk vanaf 8 november)

Het onderwijsveld wil academies maximaal en zo normaal mogelijk kunnen openhouden om het recht op leren te garanderen met zo min mogelijk beperkingen.

Op woensdag 27 oktober kwamen de onderwijspartners tegemoet aan beide bezorgdheden voor het basis- en het secundair onderwijs. Ook voor het deeltijds kunstonderwijs werd intussen door de Coronawerkgroep DKO bekeken welke extra maatregelen aangewezen zijn, in lijn met de maatregelen die voor de brede samenleving zijn genomen. Met name wordt de mondmaskerplicht voor leerlingen die in het 5e en 6e leerjaar van het basisonderwijs les volgen ook in het DKO weer ingevoerd.

De volgende leerlingen dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een mondmasker in de academie:

  • Alle leerlingen vanaf 10 jaar (= geboren in 2010 of eerder) en hun jongere klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn in de klas.
  • Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.
  • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.

Alle leerlingen die tot die doelgroep behoren en die dus verplicht een mondmasker moeten dragen vanaf 8/11, werden door ons persoonlijk via mail op de hoogte gebracht.

Mogen we er op aandringen om deze maatregel te respecteren in het belang van zowel de leerlingen als van het personeel. Dit is nodig om de school te kunnen openhouden en leerlingen verder fysiek te mogen blijven ontvangen.

Bij vragen of twijfel, aarzel niet om contact op te nemen met het secretariaat of met de leerkracht (telefonisch of via mail).

Dank alvast voor het vertrouwen!

Gepubliceerd op maandag 8 november 2021 14.29 u.