Marjolein Labeeû

Het gevoelig en gevarieerd oeuvre van Marjolein Labeeû stoelt op een dominante ondertoon. Die aanzet cirkelt rond herinnering en wordt op diverse manieren beeldend vertolkt. Herinnering is hier duidelijk een breed en individueel ingekleurd begrip, dat ruimte laat voor nostalgie, verbeelding, statement en een postmoderne benadering van bijvoorbeeld objecten, handelingen of gewoonten. Een ver verleden is plots intens aanwezig. Zoals motieven in haar doeken verzinken en worden herhaald, zo verzinkt ook de herinnering aan wat naar of verheffend was, wat een gewoonte of een attitude was, wat als voorwerp als koele vanzelfsprekendheid werd gebruikt en nu emoties oproept. Hugo Brutin (a.i.c.a.)

Website www.marjoleinlabeeu.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.