Plettinck Marc

Donaat ‘Marc’ Plettinck (1923-2006) werd geboren in Roeselare en studeerde aan de Academie van Roeselare. Sinds 1945 verbleef hij in Oostende en werkte er als decorateur voor de Innovation.

Wat onmiddellijk opvalt is de enorme diversiteit van zijn werk, zowel wat betreft de onderwerpen als de techniek. Van expressionistische landschappen en figuren, haast bevolkt door ogenschijnlijke bovennatuurlijk wezens die onderling ergens menselijk blijven, al of niet gekoppeld aan de flora en de fauna van de zee. Zijn figuren zitten meestal in een sfeer van geheimzinnigheid gevat, met hun oosterse statigheid blijven ze in zichzelf verborgen.

De meeste van zijn werken zijn het eindresultaat van een lang gerijpte gedachte die eerst plastisch werd uitgebeeld, in een volgende fase werd uitgezuiverd om ten slotte in een laatste versie op vrij suggestieve wijze een essentieel teken te worden.

Zijn werk getuigt van een verbazende techniek, kennis van en liefde voor de materialen en een enorme wil om tot de uiterste perfectie te gaan. Dat gebeurt niet alleen in zijn tekeningen, aquarellen die bijna met kleur getekende tekeningen zijn of zijn etsen, maar ook in zijn grote olieverfschilderijen waar de technische begaafdheid primeert.

Wanneer men het werk van Marc Plettinck bekijkt, heeft men vaak de indruk dat er meer aanwezig is in wat men ziet. Het lijkt wel alsof het tafereel of het uitgebeelde een gedaanteverwisseling aan het ondergaan is terwijl men onbegrijpend kijkt, alsof er nog andere wezens aanwezig zijn dan diegene die men tot hiertoe geteld heeft.

Plettinck beschrijft de dubbele zijde van de dingen: zijn realiteit is met irrealiteit bestrooid. Hij bezit de gave om de bij ons vaak verborgen motieven of verlangens grafisch en onstuimig weer te geven.


Nominaties:
• ‘Een Amerikaan in Parijs’ – Jeune Peinture Belge 1952: laureaat


Tentoonstellingen:
• individuele tentoonstelling ‘Chez Pan’ in Casino Kursaal, 1943
• tentoonstelling ’10 Oostendse etsers’ in Casino Kursaal, 1976
• tentoonstelling ‘Kunstschilders van vandaag’ in Casino Blankenberge, 1980
• zomertentoonstelling Brugge, 2001


Contact:
Dumont - Plettinck
Allee des Cypres 25
87280 Limogues (Frances)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.