Flor Vandekerckhove

De publicist Flor Vandekerckhove is als beeldend kunstenaar autodidact.  Hij werd geboren in Oostende in 1949. Sinds het midden van de jaren tachtig is werk van hem te zien geweest in o.a. Brussel, Gent, Antwerpen en Oostende.  Waar hij oorspronkelijk geïnspireerd wordt door het maritieme zien we hem later een schilderkunstige zoektocht ondernemen op het raakvlak tussen tekst en beeld.  Uiteindelijk resulteert deze zoektocht in een samenwerking met de kunstschilder Luc Martinsen.  In 1990 leveren de twee een map zeefdrukken af die ‘Titels’ genoemd wordt.


Vanaf 1993 ging Vandekerckhove samenwerken met Annie Vanhee.  Het kunstenaarskoppel zou de gezamenlijke werken sindsdien ondertekenen met PIAS (Paint It Again Sam).  De samenwerking leverde in eerste instantie een aantal geschilderde pastiches af rond het thema van de zeemeermin (Nieuwpoort, 1994); daarna volgden een aantal parodieën op de marineschilderkunst (Oostende, 1995). 
Op de foto ziet u hoe de geboorte van het kunstenaarscollectief PIAS op de Oostendse Hendrik Baelskaai  in 1993 aangekondigd wordt.  De vissers en de dokwerkers worden door de artiesten geconfronteerd met het beeld van Madonna als zeemeermin.


De volgende tentoonstelling (Oostende,1999) toonde ons naast schilderijen ook beelden, foto’s en tekeningen.  De verhuizing van het Piasatelier van de visserijkaaien naar de polders had er ook voor gezorgd dat PIAS beïnvloed werd door het landelijke karakter van dat milieu.  Die invloed werd bevestigd in 2001, toen PIAS in het cultureel centrum van Bredene een tentoonstelling organiseerde rond het thema van de Beeweg.


Ook in 2001 vervoegt de uit Zuid-Afrika afkomstige kunstenaar Leon de Bliquy het kunstenaarskoppel. De grote artistieke ervaring van de Bliquy en zijn grondige kennis van de schildertechnieken hebben het werk van PIAS sterk beïnvloed, zoals dat was te zien was in een tentoonstelling die opgebouwd was rond het thema van ‘de Doos van Pandora’ (Peperbusse Oostende 2002).
PIAS heeft altijd aandacht gehad voor de plaats van kunst in een gemeenschap.  Deze interesse leidde tot een project waarbij een aantal gevels in de dorpskern van Bredene met pastorale murailles bewerkt werd.  Annie Vanhee kreeg er in 2005 de Prijs van de Culturele Raad van die gemeente voor.
Terwijl het schilderscollectief PIAS verder zijn weg gaat legt Flor Vandekerckhove zich hoe langer hoe meer toe op het schrijven.  Een en ander resulteerde inmiddels in de publicatie van een verhalenbundel, een roman, een feuilleton, een scenario (niet gepubliceerd), een vijftal toneelstukken en een essaybundel.  In 2005 werkt Vandekerckhove aan een roman die ‘De Poldergeesten’ heet en die op het einde van 2005 in de boekhandel ligt.


Brusselstraat 12
8450 Bredene
Tel. 059/32.55.59

Fax 059/32.55.59

E-mail florvandekerckhove@telenet.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.