Hedwig Speliers

Hedwig Speliers werd geboren in 1935 in Diksmuide. Hij is Vlaams dichter, essayist en criticus.


Na zijn middelbare opleiding in Kortrijk bezocht hij anderhalf jaar het priesterseminarie in Brugge. In de loop der jaren distantieerde hij zich steeds meer van zijn katholieke West-Vlaamse milieu dat hij als bekrompen provincialistisch en kwetsend ervoer. Na zijn legerdienst in Euskirchen (Duitsland) begon hij in 1957 de lerarenopleiding aan de Rijksnormaalschool in Gent. In 1959 werd hij leraar Nederlands in Nieuwpoort, waar hij zich in 1961 vestigde. Hij verhuisde in 1989 voorgoed naar Oostende.

In 1963 vormde hij samen met Paul de Wispelaere, Korban en Jan van der Hoeven de redactie van het tijdschrift Diagram. Verder werkte hij mee aan de gestencilde tijdschriften Bok, Mep en Daele en sedert 1971 aan het tijdschrift Restant, dat zijn voedingsbodem had in de Gentse Rijksuniversiteit en de Universitaire Instelling Antwerpen. Daarnaast verzorgde hij columns voor o.a. Elseviers Literair Supplement, De Nieuwe, Vrijdag en Knack.


In 1969 kreeg hij voor de bundel De astronaut de Heidelandprijs van Noord en Zuid. In 1972 werd de bundel Horribile dictu bekroond met de provinciale prijs voor letterkunde van West-Vlaanderen. Die prijs kreeg hij ook in 1984 voor de essaybundel Met verpauperde pen. Voor zijn dichtbundel Het heraldieke dier werd hem in 1984 de Dirk Martensprijs van de stad Aalst toegekend.


In 1997 verzamelde de dichter-criticus Jean-Marie Maes zijn poëzie onder de titel Ongehoord. Hij voltooide in 2004 een biografische triptiek over Stijn Streuvels.

Bronnen


Aken, P. van. ‘Hedwig Speliers’. In: G.J. van Bork & P.J. Verkruijsse (red.). De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Weesp: De Haan.


Gerrits, Joris. 1980. Hedwig Speliers. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff Uitgevers, augustus 1987.

Muscarstraat 12
8400 Oostende
Tel. 059/80.78.61 0475/86.49.74

E-mail edwig.speliers@telenet.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.