Ludo Abicht

Ludo Abicht werd op 5 juni 1936 in Oostende (Kaaistraat) geboren. In 1935 verhuisden zijn ouders weliswaar naar Antwerpen, maar ze onderhielden nauwe banden met hun Oostendse verwanten en vrienden.  In 1954, na de humaniora aan het Xaverius-college in Borgerhout, trad Ludo in de Jezuietenorde, waar hij onder meer filosofie en Germaanse filologie studeerde. In 1961 verliet hij de orde en zette zijn studies verder aan de universiteiten van Gent, Tübingen, Praag en Cincinnati, Ohio, waar hij in 1971 het doctoraat Germaanse Letteren behaalde.


Van 1971 tot 2001 doceerde hij aan de universiteiten van Antioch, Berkeley en Antwerpen, aan de Plantijn Hogeschool en het Conservatorium van Antwerpen.  Hij publiceerde 21 boeken (dichtbundels, romans, essays over filosofie, literatuur, het jodendom, de multicultuur en het Palestijnse vraagstuk) en schreef/schrijft regelmatig artikels in diverse tijdschriften.  Hij is gehuwd met Ina Antonis en heeft een zoon, Bart, in Californië en een dochter, Hilkka, in Tanzanië.

Mechelsesteenweg 212
2018 Antwerpen
Tel. 03/237.08.70

E-mail ludo.abicht@pandora.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.