Jean-Pierre Maes

Jean-Pierre Maes werd geboren in 1945 in Oostende. Sinds 1990 gebruikt hij het pseudoniem GUYNELLY.
In 1967 behaalde hij zijn diploma beeldende kunsten, specialisatie monumentale kunsten met grote onderscheiding aan Sint-Lucas Gent. Van 1970 tot 2001 was hij docent aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, departement Beeldende Kunsten in Gent.

Van 1967 tot 1998 had Jean-Pierre Maes meer dan 150 individuele tentoonstellingen in binnen - en buitenland, voornamelijk met schilder- en grafisch werk.
Hij heeft werken in privé-verzamelingen in Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Duitsland, Noorwegen, Ierland en Frankrijk. In het Stedelijk Museum voor Schone Kunsten in Oostende, het Museum voor Religieuze Kunst in Oostende en het Westhoek Museum in Kortrijk prijken eveneens werken van Jean-Pierre Maes.

"In mijn artistieke werk zowel als in mijn activiteiten heb ik van jongsbeen af alles als een zoektocht beschouwd. Een geslaagd resultaat is dan een gratis toegifte. Kunstkriticus Hugo Brutin heeft dit mooi verwoord in de titel van mijn monografie: “het geduldig zoeken”. Evolutie is sowieso een centraal gegeven in onze tijd, dat eerder als een tijdsgewricht kan bestempeld worden. Zoeken, onderzoeken, uitproberen, veranderen zijn dan ook de centrale drijfveren en de zingevende elementen in al wat ik doe om de vele dimensies van onze werkelijkheid te verkennen.

Tot tien jaar terug heb ik vooral de stoffelijk aspecten als vorm, kleur, stijl, voorstelling, compositie, materie verkend. Vertrekkend vanuit bepaalde ervaringen na mijn tumoroperatie in 1993 en de ontplooiing van mijn visie op de werkelijkheid dientengevolge heb ik de innerlijke dimensie(s) als belangrijkste inspiratiebron aangeboord. De mogelijkheden van het exploreren van het onderbewuste, het spirituele weten en de kosmische diepte van de innerlijke dimensies in hun relaties tot de uiterlijke patronen overstijgen elke beperking, ook die van de kunstexpressie. Dit Graalavontuur intrigeert mij bij elke poging om die onuitputtelijke en onbegrensde wereld toch overdraagbaar te maken naar de kunstminnaar. Met de oprichting van de VZW Waaromniet hebben we dit reeds voor de levensbeschouwelijke zoeker gestalte gegeven. Ik ben nog steeds op zoek naar de manier om dat bewustzijnsproces duidelijk te maken met de middelen van een artistiek bewustmakingproces, dat in de geest eveneens bij ieder mens permanent sluimerend aanwezig is. Zoekers ondervinden de onmacht of tekortkomingen van hun woorden als expressiemiddel om hun gevoelens en ervaringen al was het maar bij benadering aan een toehoorder of toeschouwer over te brengen, laat staan dat de volledigheid en ogenblikkelijkheid van dergelijke extatische belevingen kunnen verbeeld worden. De creatieve rijkdom schuilend achter deze gedachtestroom gaat veel verder dan wat conceptuele kunst probeert te brengen en zal misschien een nieuwe stroming voor de toekomst bepalen. Om die reden ben ik met moderne technieken van computer en film, maar eveneens met pure meditatieve gedachtekracht begonnen als expressiemiddel. Mensen die mediteren begrijpen wat ik hiermee bedoel.

Zelf heb ik ondervonden dat de kunstenaar noodzakelijkerwijze vooraf in staat moet zijn om zijn misleidende banden met het maatschappelijk bestel los te laten, wat uiteraard niet iedereen gegeven is. In ruil geniet ik thans van een grenzeloze creatieve vrijheid. Mijn zoeken zal op een dag in de gewenste vorm gegoten worden en geschikt voor vertoning; zolang dit er nog niet is kom ik er niet mee naar buiten en hou ik naar buiten toe enkel de herinnering aan mijn vroegere werk wakker."

Adres

Violierenlaan 63 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 50 16 53
guynelly@skynet.be
Website
http://users.skynet.be/vancoillie.monique/JP/
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.