Yves Degrieck

Yves Degrieck, werd geboren in 1951. Hij heeft zich steeds expressief weten te uiten als een gedreven autodidact. Yves is steenhouwer van beroep. Met zijn werk was hij drie maal laureaat van de Nationale Beeldhouwwedstrijd van het August Vermeylenfonds en nam hij reeds deel aan diverse groeps- en individuele tentoonstellingen. Met zijn kunstkring "Splintergroep" stelt hij jaarlijks tentoon in Leffinge, telkens in het najaar.  Zijn werken zijn vertegenwoordigd in binnen - en buitenland. Verscheidene werken kunnen worden teruggevonden in privé-collecties.

Yves Degrieck's werk bestaat zowel uit beeldhouwwerken als schilderwerken. Toch heeft de liefde voor de steen hier de bovenhand. Marmer speelt hierin een hoofdrol. De steen gepolijst, gekapt, nog voor een stuk ruw of niet volledig afgewerkt. Als Yves een steen, een vorm ziet begint hij erin te kappen, te wroeten. De beeldhouwer is bezeten door vormen. De omgekeerde driehoek is steeds terug te vinden in zijn werk. Soms is zijn werk abstraherend. Maar steeds is er de liefde voor het kappen en wroeten. Yves is de beeldhouwer... de houwer in steen.

Leeuwerikenstraat 234
8400 Oostende
Tel. 059/70.58.06

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.